Učbenik madžarščine za Slovence, 1, 2

Avtorji

  • Annamária Gróf Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja/Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Lendava/Lendva

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.379-382

Ključne besede:

madžarščina, poučevanja madžarščine kot tujega jezika, poučevanje jezikov v akademskem okolju, učbeniki

Povzetek

Učbenika Madžarščina za Slovence 1 in 2 ter delovni zvezek k drugi knjigi so publikacije Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Potreba po izdelavi učbenikov je bila samoumevna, saj kljub dolgoletnemu delovanju lektorata na Univerzi v Ljubljani (od leta 1981) študentom jezikoslovja opisna slovnica ali učno gradivo za madžarski jezik, pisano v slovenščini, nista bila na voljo. Kot lahko preberemo v uvodni besedi, se učbenika priporočata predvsem študentom splošnega in primerjalnega jezikoslovja, in sicer za usvajanje snovi v šestdesetih kontaktnih urah, pa tudi vsem tistim, ki želijo svoje jezikoslovno vedenje obogatiti z osnovnim znanjem madžarščine in se tega jezika učijo samostojno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

SCHWETTER Éva/Miha SUŠNIK/Blaž BOŽIČ (2019) Učbenik Madžarščine za Slovence 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

SCHWETTER Éva in drugi (2020) Učbenik madžarščine za Slovence 2. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

SCHWETTER Éva in drugi (2020) Delovni zvezek madžarščine za Slovence 2. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Recenzije

Kako citirati

Gróf, A. (2022). Učbenik madžarščine za Slovence, 1, 2. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 379-382. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.379-382