Usmerjeni motivacijski tokovi pri učenju angleščine kot drugega jezika

Avtorji

  • Nina Kuftić Srednja medicinska šola Pula, Hrvaška
  • Anna Martinović Univerza v Zadru, Hrvaška

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.189-210

Ključne besede:

učenje angleščine kot drugega jezika (J2), usmerjeni motivacijski tokovi (DMC), ciljna usmerjenost, idealni tujejezični jaz, pozitivna čustvenost

Povzetek

Usmerjene motivacijske tokove (DMC) lahko opišemo kot močne poraste motivacije, ki lahko učence drugega jezika (J2) vodijo k doseganju ciljev, povezanih s tem jezikom. DMC sprožajo močni dražljaji različnih vrst, katerih uspešno sprožanje je odvisno od več dejavnikov. DMC zaznamuje več ključnih značilnosti, med drugim ciljna usmerjenost, izrazita podporna struktura in pozitivna čustvenost. Posamezniki, ki doživljajo DMC, so zelo osredotočeni na jasno opredeljen cilj, ki ga spremlja vizija idealiziranega prihodnjega jaza, ki je cilj dosegel. To vizijo podpira nov niz avtomatiziranih vedenjskih navad, podciljev in pozitivnih povratnih informacij. Hkrati posamezniki – ne glede na vrsto dejavnosti ali naloge – med zasledovanjem cilja, povezanega z J2, doživljajo pozitivna čustva. Namen pričujoče raziskave je opisati DMC pri študentih angleščine kot drugega jezika na podlagi analize podatkov, zbranih s pomočjo intervjujev. Rezultati analize potrjujejo prisotnost ključnih značilnosti DMC pri hrvaških študentih angleščine. DMC sprožajo različni dražljaji, med katerimi so najpogostejši znotrajosebni razlogi. Cilji, povezani z J2, se večinoma nanašajo na načrtovano poklicno pot na področju izobraževanja, vizije idealnega tujejezičnega jaza pa so povezane z željo postati dober govorec angleščine in z željo po osebnem razvoju. Večina študentov si pri doseganju ciljev pomaga z avtomatiziranimi vedenjskimi navadami. Rezultati raziskave kažejo tudi, da negativne povratne informacije nimajo škodljivega vpliva na motivacijo študentov. Poleg tega DMC študentov spremlja pozitivna čustvenost, ki izhaja iz zadovoljstva ob dosegi cilja, kar vzajemno vpliva na njihovo samozavest.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

DÖRNYEI, Zoltán (1994) Motivation and motivating in the foreign language classroom. The Modern Languages Journal 78(3), 273–284. https://www.jstor.org/stable/330107.

DÖRNYEI, Zoltán (1998) Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching 31(3), 117–135. https://doi.org/10.1017/S026144480001315X.

DÖRNYEI, Zoltán (2005) The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Mawhaw: Lawrence Erlbaum Associates.

DÖRNYEI, Zoltán (2008) New ways of motivating foreign language learners: Generating vision. Links 38, 3–4.

https://www.academia.edu/2695380/New_ways_of_motivating_foreign_language_learners_Generating_vision.

DÖRNYEI, Zoltán/Magdalena KUBANYIOVA (2014) Motivating Learners, Motivating Teachers: Building Vision in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

DÖRNYEI, Zoltán/Henry ALASTAIR/Christine MUIR (2016) Motivational Currents in Language Learning: Frameworks for Focused Interventions. New York: Routledge.

DÖRNYEI, Zoltán/István OTTÓ (1998) Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics 4, 43–69.

https://nottingham-repository.worktribe.com/output/1024190.

DÖRNYEI, Zoltán/Letty CHAN (2013) Motivation and vision: An analysis of future L2 self images, sensory styles, and imagery capacity across two target languages. Language Learning 63(3), 437–462. https://doi.org/10.1111/lang.12005.

DÖRNYEI, Zoltán/Christine MUIR/Zana IBRAHIM (2014) Directed motivational currents: Energising language learning by creating intense motivational pathways. D. Lasagabaster/A. Doiz/J. M. Sierra (eds.), Motivation and Foreign Language Learning: From Theory to Practice. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 9–29.

DÖRNYEI, Zoltán/Zana IBRAHIM/Christine MUIR (2015) Directed motivational currents: Regulating complex dynamic systems through motivational surges. Z. Dörnyei/P. D. MacIntyre/A. Henry (eds.), Motivational Dynamics in Language Learning. Bristol: Multilingual Matters, 95–105.

MUIR, Christine (2016) The dynamics of intense long-term motivation in language learning: Directed motivational currents in theory and practice. PhD dissertation. Nottingham: University of Nottingham.

MURILLO-MIRANDA, Carlos (2019) Directed motivational currents: A case study of EFL students in Costa Rican language centre. International Journal of Education and Research 7(12), 45–58. https://www.ijern.com/December-2019.php.

SAK, Mehmet (2020) A case study on the parameters underlying patterns of change in directed motivational currents. Master’s thesis. Ankara: Hecettepe University. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/22511.

SELÇUK, Özge/İsmail HAKKI ERTEN (2017) A display of patterns of change in learners’ motivation: Dynamics perspective. Novitas-ROYAL 11(2), 128–141. https://eric.ed.gov/?id=EJ1171147.

ZARRINABADI, Nourollah/Mansoor TAVAKOLI (2016) Exploring motivational surges among Iranian EFL teacher trainees: Directed motivational currents in focus. TESOL Quarterly 51(1), 1–12. https://doi.org/10.1002/tesq.332.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kuftić, N., & Martinović, A. (2023). Usmerjeni motivacijski tokovi pri učenju angleščine kot drugega jezika. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 189-210. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.189-210

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)