Politično v romanu Sama Maanija Žižek in Teheran

Avtorji

  • Matej Šetinc Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.171-188

Ključne besede:

politično v literaturi, prostor so-biti, prostor delovanja med ljudmi, dekonstrukcija realnosti, konstrukcija smisla, branje kot dejanje političnega, poetična psihoanaliza

Povzetek

V članku Politično v romanu “Žižek In Teheran” Sama Maanija si zastavljamo vprašanje, na kakšen način vstopa fenomen političnega v poetiko Maanijevega romana, kakšno vlogo pri tem igrajo satira, subverzivnost in forma tega postmoderno-modernega besedila? Ali se (lahko) politično znotraj takšnega literarnega dela obrača nazaj k recipientu in seže nazaj k izvenliterarni realnosti, ne da bi pri tem literaturo spremenila v agitprop? Pri tem bomo opazovali, ali so zastopani bistveni elementi, ki človeka vzpostavljajo kot politično bitje: prostor so-biti, prostor delovanja med ljudmi (Arendt) oziroma po Bahtinu dogodek so-bitja (sobytie).

Izkaže se, da so vsi protagonisti kot subjekti reducirani, razcepljeni, jasnih identitet ni, pripoved je fragmentirana. Veliko je vrinjenih in dodanih metatekstov, ki dodatno rušijo enotnost časa in prostora. Za sestavni del besedila je treba vzeti tudi video posnetke, ki so navedeni v romanu. Prav tako ni mogoče Teherana, kot se imenuje dežela v romanu, poistovetiti samo z Iranom. V njem prepoznavamo druge države in zgodovinske poteze njihovih diktatur. Ravno dekonstrukcija realnosti in odmik od realizma omogočata literariziranje političnega brez bojazni, da bi bilo mogoče roman brati enoznačno kot alegorični opis realnosti v Iranu. Pripovedovalec se obrača k bralcu in vzpostavlja dialog z njim. Tako postaja recipient, torej realni bralec, tisti drugi, prostor dialoga med njima pa politično funkcionalen, saj z vzpostavljanjem smisla in logičnim sestavljanjem pripovedi bralec kot nagovorjeni vstopi in sodeluje v prostoru sobiti, kjer zavzema stališča. Branje postane dejanje političnega iz prostora estetskega. Ker pa roman pripoveduje o eni največjih možnih travm človeštva in je zapisan tudi kot neke vrste poetična psihoanliza, je proces recepcije in konstruiranje smisla tega besedila tudi neke vrste zdravljenje, kakor je tudi nakazano v zaključku romana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Primiärliteratur

MAANI, Sama (2021) Žižek in Teheran. Klagenfurt: Drava Verlag.

*****

Internetadressen

FANTA, Walter (2021) Sama Maanis „Žižek in Teheran“: Furcht vor der Verweiblichung Gottes. Der Standard, 19. Juli 2021. https://www.derstandard.at/story/2000128235781/sama-Maanis-Žižek-in-teheran-furcht-vor-der-verweiblichung-gottes (30. Mai 2023).

KUGLER, Sebastjan (2022) Sama Maani (2021): Žižek in Teheran. Journal für Psychoanalyse 63. https://www.psychoanalyse-journal.ch/article/view/jfp.63.14 (30. Mai 2023). DOI: https://doi.org/10.18754/jfp.63.14

MAANI, Sama/Robert PFAHLER (2021) Žižek in Teheran - Autorenlesung von Sama Maani und Gespräch mit Robert Pfaller. YouTube, 10. Dezember 2021. https://www.youtube.com/watch?v=z7xQhKDjxTc&t=941s (30. Mai 2023).

OE1 (2021) Sama Maanis „Zizek in Teheran”. 3. Mai 2021. https://oe1.orf.at/artikel/

/Sama-Maanis-Žižek-in-Teheran (30. Mai 2023).

SHCHYTTSOVA, Tatjana (2003) Die Beziehung zum Anderen in Martin Heideggers „Sein und Zeit“ und in der Ereignisphilosophie Michail Bachtins. Phänomenologische Forschungen 2003, 331–339. http://www.jstor.org/stable/24360679 (30. Mai 2023). DOI: https://doi.org/10.28937/1000107890

SOLMAZ, Kahraman (2016) Das Politische bei Arendt. HannahArendt.Net 8(1). https://doi.org/10.57773/hanet.v8i1.349 (30. Mai 2023).

*****

Monographien

MOUFFE, Chantal (2007) Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

NEUHAUS, Stefan/Immanuel NOVER (2019) Das Politische in der Literatur der Gegenwart. Berlin/Boston: De Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110568561

MACHART, Oliver (2010) Die Politische Differenz. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Šetinc, M. (2023). Politično v romanu Sama Maanija Žižek in Teheran. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 171-188. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.171-188