Metodološki vidiki poučevanja nemščine kot pluricentričnega jezika

Vloga avstrijske nemščine

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.277-291

Ključne besede:

avstrijska različica nemščine, avstrijacizmi, pluricentrični jezik, nemščina kot tuji jezik

Povzetek

Prispevek proučuje metodološke vidike poučevanja nemščine kot pluricentričnega jezika, s posebnim poudarkom na vlogi avstrijske različice. Teorija pluricentrizma zagovarja stališče, da v različnih nemško govorečih državah obstajajo enakovredne nacionalne različice nemščine, katerih raziskovanje je zelo pomembno, saj združuje področja jezikoslovja, etnolingvistike in kulturnih študij ter tako omogoča boljše razumevanje jezikovnih pojavov z antropocentričnega stališča. Pomemben vidik proučevanja nacionalnega jezika in njegovih različic je analiza narodovega svetovnega nazora in delovanja etnično zaznamovanega besedišča. Učbeniki za pouk nemščine kot tujega jezika pogosto ne upoštevajo pravil in značilnosti avstrijske nemščine, čeprav so razlike med nacionalnimi različicami nemščine prisotne na vseh jezikovnih ravneh.

Več raziskovalcev se je posvetilo proučevanju različic nemškega jezika, zlasti avstrijske nemščine, z vidika slovničnih, pragmatičnih in fonoloških posebnosti ter vloge v različnih slogih in okoliščinah. Med neraziskane pojave pa še vedno sodijo jezikovni procesi, ki vplivajo na besedišče v avstrijski nemščini, funkcionalna zmogljivost avstrijacizmov (izrazov, značilnih za avstrijsko nemščino) v primerjavi s standardnimi sopomenkami v visoki nemščini ter vpliv avstrijske jezikovne politike in medijev na jezikovne procese.

V raziskavi smo analizirali avstrijacizme, ki smo jih našli v slovarjih. Preverili smo njihovo rabo v avstrijskih časopisih in se pri tem osredotočili na njihove leksikalne in semantične prvine. Nato smo jih razvrstili v tri skupine: izključno avstrijski izrazi, semantični avstrijacizmi, ki imajo v Avstriji drugačen pomen kot drugje, ter leksikalni avstrijacizmi, ki v Avstriji nadomeščajo sopomenke iz drugih različic nemščine. V prispevku predstavljamo rezultate analize, pri čemer izpostavljamo tematska polja, ki so v avstrijski različici zelo izrazita; mednje sodita polji gastronomije in menedžmenta/upravljanja.

Razumevanje metodoloških vidikov poučevanja nemščine kot pluricentričnega jezika in upoštevanje avstrijske različice je za učitelje nemščine ključno. S prepoznavanjem jezikovnih posebnosti avstrijske nemščine in njihovim vključevanjem v jezikovna učna gradiva lahko pedagogi zagotovijo celovitejši in natančnejši prikaz jezika, kar omogoča učinkovito učenje jezika in razvoj medkulturnih kompetenc.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AMMON, Ulrich (1995) Die deutsche Sprache in Deutschland, Osterreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin/New York: de Gruyter.

AMMON, Ulrich (2017) Grundbegriffe für plurizentrische Sprachen und ihre Operationalisierung – mit Bezug auf die deutsche Sprache und das „Variantenwörterbuch des Deutschen”. Zeitschrift für deutsche Philologie 136, 5–23.

BILOUS, Oleksandr/Iryna PIANKOVSKA (2019) National variants of German in linguistic-geographical, sociolinguistic, linguistic and linguistic-cultural aspects. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

EBNER, Jakob (2019) Duden. Österreichisches Deutsch. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag.

EBNER, Jakob (2014) Duden: Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. Berlin: Dudenverlag.

EBNER, Jakob (2008) Österreichisches Deutsch. Eine Einführung: Duden. Österreichisches Deutsch. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag.

KARPIK, Mykola (2021) Lexical Divergence and Convergence in Austrian Newspaper Language: Ethnocultural Aspect. Dissertation. Chernivtsi. https://drive.google.com/file/d/1C6cUmA1lKxxG3BBibcIMaEj0fJEm9yeq/view.

KARPIK, Mykola/Oksana PAVLYCHKO (2019) Austriacisms in the modern Austrian press’ language. International journal of innovative technologies in social science 7(19), 21–25. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31102019/6757.

LEMNITZER, Lothar/Heike ZINSMEISTER (2010) Korpuslinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr.

PERKUHN, Rainer/Holger KEIBEL/Marc KUPIETZ (2012) Korpuslinguistik. Paderborn: Wilhelm Fink.

POLLAK, Wolfgang (1994) Österreich und Europa: sprachkulturelle und nationale Identität. Wien: ÖGS/ISSS.

PUDE, Angela/Franz SPECHT/Sandra EVANS (2020) Menschen A1 Kursbuch mit AR-App. München: Hueber.

PUDE, Angela/Charlotte HABERSACK/Franz SPECHT (2019) Menschen A2 Kursbuch mit AR-App. München: Hueber.

PUDE, Angela/Charlotte HABERSACK/Julia BRAUN-PODESCHWA (2019) Menschen B1 Kursbuch mit AR-App. München: Hueber.

PERLMANN-BALME, Michaela/Susanne SCHWALB u.a. (2017) Sicher! Deutsch als Fremdsprache. B2. München: Hueber.

RANSMAYR, Jutta (2014) Neue Forschungsmöglichkeiten zum österreichischen Deutsch mit dem Austrian Media Corpus (AMC). J. Ransmayr u.a. (Hrsgg.), Österreichisches Deutsch und Plurizentrik. Innsbruck: StudienVerlag, 63–68.

SEDLACZEK, Robert (2004) Das österreichische Deutsch. Wie wir uns von unserem großen Nachbarn unterscheiden. Ein illustriertes Handbuch. Wien: Verlag Ueberreuter.

WEISS, Andrea E./Gerlinde WEISS (2007) Das österreichische Deutsch – eine Standardvariante der deutschen Sprache. Salzburg: Hausdruckerei.

WIESINGER, Peter (2004) Die Sprachverhältnisse in Niederösterreich: Niederösterreich. Menschen und Gegenden. Wien: Böhlau Verlag.

ZABOLOTSKIKH, Liudmila V. (2018) National concept sphere as a factor in the formation of the cultural picture of the world (a case of Austria). Dissertation. Moskau.

ZEMAN, Dalibor (2009) Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich. Linguistische, sprachpolitische und soziolinguistische Aspekte der österreichischen Varietät. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Karpik, M., & Pavlychko, O. (2023). Metodološki vidiki poučevanja nemščine kot pluricentričnega jezika: Vloga avstrijske nemščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 277-291. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.277-291