Igrifikacija v tečajih španščine za starejše odrasle

Avtorji

  • Marjana Šifrar Kalan Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Klara Hudournik
  • Nives Ličen Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.311-327

Ključne besede:

igrifikacija, starejši odrasli, tuji jezik, poučevanje španščine, motivacija

Povzetek

Članek skuša osvetliti uporabo igrifikacije pri poučevanju španščine kot tujega jezika na tečajih za starejše odrasle. Preko vpeljave igrifikacije v pouk španščine in preko fokusnih skupin tečajnikov raziskava ugotavlja, kako igrifikacija vpliva na njihovo učenje, na njihovo notranjo in zunanjo motivacijo in kako doživljajo različne elemente igrifikacije. Z vidika učiteljev, ki poučujejo tuje jezike starejše odrasle, pa se vloga učitelja ter izzivi in težave pri implementaciji igrifikacije pri starejših odraslih ugotavlja s polstrukturiranimi intervjuji.

Rezultati raziskave so pokazali, da so tako tečajniki kot učitelji prepoznali večinoma pozitivne vplive igrifikacije, predvsem povečanje motivacije. Nekatere elemente igrifikacije (npr. povratne informacije, stopnje, sodelovanje, časovno omejitev, odnos z ljudmi, napredovanje, izzive) so udeleženci doživeli kot bolj primerne, druge (npr. avatar, lestvico, točke, tekmovanje, izpadanje) kot manj primerne za starejše odrasle. Med nezaželenimi elementi najbolj izstopa tekmovanje; tečajniki si namreč veliko bolj želijo sodelovalnih kot tekmovalnih aktivnosti, ker dajejo prednost druženju. Učitelji se pri tem soočajo z izzivi, vezanimi na značilnosti učenja in poučevanja starejših, ustvarjanje igrifikacije, digitalne kompetence starejših in opremo za izvajanje digitalne oblike igrifikacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AGRE, Gennady/Galia ANGELOVA/Darina DICHEVA/Christo DICHEV (2015) Gamification in education: A Systematic Mapping Study. Journal of Educational Technology & Society 18(3), 75–88.

ALCARAZ ANDREU, Cristina/Vicenta GONZÁLEZ ARGÜELLO (2019) Gamificación y ELE:¿ moda pasajera o ha venido para quedarse?. E-SEDLL 2, 57–73.

ALTMEYER, Maximilian/Pascal LESSEL/Antonio KRÜGER (2018) Investigating Gamification for Seniors Aged 75+. Proceedings of the 2018 on Designing Interactive Systems Conference 2018 - DIS ’18. New York: Association for Computing Machinery, 453–458.

ÁVILA SÁNCHEZ, Geraldine Amelia/Patricia CARBAJAL DESTRE/Jessica PALACIOS GARAY/Jhonny Richard RODRÍGUEZ BARBOZA (2022) Gamificación como técnica de motivación en el nivel superior. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación 6(23), 484–496.

BECKER, Katrin (2021) What’s the difference between gamifcation, serious games, educational games, and game-based learning?. Academia Letters 209, 1–4.

BISSLAND, Val/Lesley HART/Rob MARK (2016) Unlocking potential for later life learning. Engaging adults in their own learning in a university setting. A case study from Scotland. J. Field/B. Schmidt-Hertha/A. Waxenegger (eds.), Universities and Engagement. London: Routledge, 192–202.

BUCHEM, Ilona/Carolin GELLNER (2022) Evaluation of a gamification approach for older people in e-learning. INTED 2022 : conference proceedings : 16th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED Academy, 596–605.

BUCHEM, Ilona/Carolin GELLNER/Jana MÜLLER (2021) Application of the Octalysis Framework to Gamification Designs for the Elderly. P. Fotaris (ed.), Proceedings of the 15th European Conference On Game Based Learning Ecgbl. Brighton: Academic Conferences International Limited Reading, 260–267.

CÁMARA ESTRELLA, África María (2012) El Juego en las Personas Mayores: Una Vía de Desarrollo Personal. Revista Portuguesa De Pedagogia 46(1), 37–56.

CENTER ZA PODPORO POUČEVANJU UM (2020) Igrifikacija strokovna podlaga. Maribor: Univerza v Mariboru. https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf.

DALMASES MUNTANÉ, Anna (2017) Uso de la gamificación en la enseñanza de ELE. E-eleando: Ele en Red 4, 1–74. https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/34583.

DETERDING, Sebastian/Dan DIXON/Rilla KHALED/Lennart NACKE (2011) From game design elements to gamefulness: Defining »gamification«. A. Lugmayr/H. Franssila/C. Safran/I. Hammouda (eds.), Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. New York: ACM, 9–15.

GAME-ED (2021) IO1 – Collection of methods on building creativity skills in adult education. Universidad de Budapest: GAME-ED. http://game-ed.eu/.

GARCÍA COSTA, Laura (2021) Influencia de la gamificación en el aprendizaje de español como lengua Extranjera. TFM, Universidad de Jaén, Centro de Estudios de Postgrado.

GARCÍA SALVADOR, Ana Maria (2019) Duolingo y la tercera edad: un estudio con aprendientes de español lengua extranjera. TFM, Instituto Politécnico de Leiria, Escola superior de educação e ciências sociais.

GENTRY JONES, Jason/Alicia Rosanna MOLINA GARCÍA/Pedro Fabricio MOLINA GARCÍA (2021) La gamificación como estrategia didáctica para el aprendizaje del idioma inglés. Dominio de las ciencias 7(1), 722–730.

GRÜNEWALD, Hazel/Vanessa HAMMLER KENON/Petra KNEIP/Arjan M. F. KOZICA/Sunay VASANT PALSOLE (2019) The Use of Gamification in Workplace Learning to Encourage Employee Motivation and Engagement. V. Hammler Kenon/S. Vasant Palsole (eds.), The Wiley Handbook of Global Workplace Learning. New York: John Wiley & Sons, 557–575.

HAMARI, Juho/Jonna KOIVISTO/Harri SARSA (2014) Does gamification work? - A literature review of empirical studies on gamification. Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii. https://www.researchgate.net/publication/256743509_Does_Gamification_Work_-_A_Literature_Review_of_Empirical_Studies_on_Gamification.

HERRERA JIMÉNEZ, Francisco José/Joan-Tomàs PUJOLÀ (2019) Gamificación. E. Gironzetti/M. Lacorte/J. Muñoz-Basols (eds.), The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: Metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2. New York: Routledge, 583–595.

HUANG Rui/Albert D. RITZHAUPT/Max SOMMER/Jiawen ZHU/Anita STEPHEN/Natercia VALLE/JohnHAMPTON/Jingwei LI (2020) The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes: a meta-analysis. Education Tech Research Dev 68, 1875–1901. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09807-z.

KENE, Jasmina (2021) Z igrifikacijo do učne motivacije. P. Cimerman/S. Jurjevčič/K. Lenič/M. Orel/M. Á. Queiruga Dios (eds.), Mednarodna konferenca EDUizziv Aktualni pristopi poučevanja in vrednotenja znanja. Ljubljana: EDUvision, 115–122.

LAH, Meta (2021) Problematika poučevanja francoščine v slovenskih osnovnih šolah. Sodobna pedagogika 72(4), 108–123. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/04-2021_problematika-poucevanja-francoscine-v-slovenskih-osnovnih-solah/.

MANZANO-LEÓN, Ana/Pablo CAMACHO-LAZARRAGA/Miguel A. GUERRERO/Laura GUERRERO-PUERTA/José M. AGUILAR-PARRA/Rubén TRIGUEROS/Antonio ALIAS (2021) Between Level Up and Game Over: A Systematic Literature Review of Gamification in Education. Sustainability 13(4), 1–14. https://doi.org/10.3390/su13042247.

MILOVIČ, Maša (2022) Igrifikacija v izobraževanju. E. Boštjančič/Ž. Lep (eds.), Kako (še) spodbujati zaposlene. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 59–72.

MORENO, Ivan D. (2019) Gamification of Foreign Language Mobile-Learning: A Quantitative Study on Spanish-as-a-Foreign Language Adult Learners’ Satisfaction, Perception, Motivation, and Knowledge. Tesis doctoral. Kaiser University.

QIU, Lingyun/Kai SUN/Meiyun ZUO (2017) Gamification on Senior Citizen’s Information Technology Learning: The Mediator Role of Intrinsic Motivation. J. Zhou/G. Salvendy (eds.), Human Aspects of IT for the Aged Population. Aging, Design and User Experience. ITAP 2017. Lecture Notes in Computer Science. Vancouver: Springer International Publishing, 461–476.

RETELJ, Andreja (2022) Repräsentationen des Lehrerberufes in den Biografien angehender DaF-Lehrkräfte am Anfang des Lehramtsstudiums. Vestnik za tuje jezike 14(1), 259–274. DOI: 10.4312/vestnik.14.259-274.

SAJINČIČ, Nežka/Anna SANDAK/Andreja ISTENIČ (2022) Pre-Service and In-Service Teachers’ Views on Gamification. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 17(03), 83–103. https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.26761.

ŠIFRAR KALAN, Marjana (2021) El papel de la movilidad estudiantil en el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural : un estudio de caso. Studia Romanica Posnaniensia 48(2), 33–43. DOI: 10.14746/strop.2021.482.003.

THE NEW MAP OF LIFE (2022) Stanford: Stanford Center on Longevity.

TORI SELAN, Sabina (2021) Igrifikacija v izobraževanju odraslih. E novičke. Andragoški Center Slovenije. https://enovicke.acs.si/igrifikacija-v-izobrazevanju-odraslih/.

URBANO, Claudio Ariel/José Alberto YUNI (2005) Educación de adultos mayores. Teoría, investigación e intervenciones. Córdoba: Brujas. https://docer.com.ar/doc/cv511e.

VANDUHE, Vanye/Muesser Cemal NAT/Hasan Fahmi AL-DELAWI (2020) Continuance intentions to use gamification for training in higher education: Integrating the technology acceptance model (TAM), Social motivation, and task technology fit (TTF). IEEE Access 8, 21473–21484.

ZAVRL, Klara (2015) Učenja španščine kot tujega jezika v pozni odraslosti. Trabajo Fin de Grado. Liubliana: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Liubliana.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Šifrar Kalan, M., Hudournik, K., & Ličen, N. (2023). Igrifikacija v tečajih španščine za starejše odrasle. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 311-327. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.311-327