Nos vemos hoy 1

Avtorji

  • Andreja Trenc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.355-358

Ključne besede:

španski jezik

Povzetek

Nos vemos hoy 1 je sodobna učbeniška zbirka za učenje španščine kot drugega oz. tretjega tujega jezika v srednjem strokovnem in gimnazijskem izobraževanju. Uvršča se med učbenike, ki uresničujejo sporazumevalni pristop učenja tujega jezika po Skupnem evropskem okviru za učenje tujih jezikov, ožje pa na dejavnostih zasnovan pristop, saj je zasnovan kot preplet jezikovnih in nejezikovnih zmožnosti. V devetih tematskih poglavjih je zastopano tudi spoznavanje zemljepisnih in kulturnih značilnosti špansko govorečih skupnosti, usvajanje učnih strategij s spoznavnih in drugih predmetnih področij (IKT, raba tehnoloških virov in medpredmetno povezovanje). Poglavje osmišlja končna naloga oz. projekt, ki je tematsko in taksonomsko usklajen s ciljno ravnjo – usvojiti zmožnost osnovnega sporazumevanja v najbolj neposrednih sporazumevalnih položajih na stopnji A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru, kot so, denimo: osebna predstavitev, opis svojega kraja in kulturnih zanimivosti, snovanje urnikov, povezanih s prehranjevanjem, dnevnimi običaji, hrano in nakupovanjem, prostočasne dejavnosti ter pripovedovanje o (preteklih) izkušnjah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

LLORET IVORRA, Eva María/Rosa RIBAS/Bibiana WIENER/Margarita GÖRRISSEN/Mariane HÄUPTLE-BARCELÓ: Nos vemos hoy 1. Barcelona: Difusión.

Prenosi

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Recenzije

Kako citirati