Konceptualizacija čustev s pozitivno in negativno valenco v italijanščini

Avtorji

  • Daša Stanič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.21-43

Ključne besede:

konceptualna metafora, koncepti emocij, valenca, italijanščina

Povzetek

Namen članka je preučiti razlike v konceptualizaciji čustev s pozitivno in negativno valenco v italijanščini. V drugih jezikih je bilo ugotovljeno, da imajo čustva zelo kompleksno konceptualno strukturo. Številni avtorji (Fainsilber in Ortony 1987; Fussell in Moss 1998; Gibbs 1994; Kövecses 2000a; Gibbs, Leggitt in Turner 2002; Kövecses 2014), ki so se ukvarjali s konceptualizacijo čustev, so prepričani, da ima metaforični jezik pomembno vlogo pri razumevanju jezika čustev, saj ne le opisuje in kategorizira čustveno doživljanje, temveč ga tudi natančneje opredeljuje in celo ustvarja. Ker je valenca ena najpomembnejših značilnosti čustev, nas je zanimalo, kako vpliva na njihovo konceptualizacijo in kako se razlike v valenci kažejo na ravni konceptualnih metafor in metaforičnih jezikovnih izrazov. Analizirali smo več kot 150000 konkordanc iz korpusa itWaC in ugotovili, da imajo čustva tudi v italijanščini kompleksno konceptualno strukturo. S primerjavo rezultatov glede na valenco smo ugotovili, da se razlike med čustvi s pozitivno in negativno valenco ne pojavljajo na ravni osnovnih metafor, temveč na ravni nekaterih specifičnih metafor in še jasneje na ravni metaforičnih jezikovnih izrazov. Ugotovili smo, da, čeprav se vsa čustva do neke mere pojmovana kot NASPROTNIK/SOVRAŽNIK, to velja še posebej za čustva z negativno valenco. Samo čustva z negativno valenco so pojmovana kot NASPROTNIK, KI SE MU UPREMO, kar nakazuje na to, da jih je treba premagati in nadzorovati. Čustva s pozitivno valenco so pojmovana kot ZDRAVILO, DROGA, SVETLOBA in ZGRADBA. Pri metafori ČUSTVO JE HRANA metaforične jezikovne realizacije kažejo, da je pozitivna valenca jasno povezana z dobrim in sladkim okusom, negativna valenca pa z grenkim okusom. Če so čustva s pozitivno valenco pojmovana kot SVETLOBA, so čustva z negativno valenco pojmovana kot TEMA (ŽALOST), MRAZ (STRAH) in TOPLOTA (JEZA). Na ravni metaforičnih jezikovnih izrazov smo našli še nekaj drugih zanimivih razlik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ADAMICZKA, Joanna (2011) La conceptualización metafórica de los sentimientos de alegría y felicidad en español y polaco. Un estudio basado en corpus. Romanica Cracoviensia 11, 11–20.

APRESJAN, Valentina (1997) Emotion Metaphors and Cross-Linguistic. Conceptualization of Emotions. Cuadernos de Filología Inglesa 6, 179–195.

AVERILL, James R. (1980) On the Paucity of Positive Emotions. K. R. Blankstein/P. Pliner/J. Polivy (eds.), Assessment and Modification of Emotional Behaviour. Boston: Springer, 7–45.

BARCELONA, Antonio (1992) El lenguaje del amor romántico en inglés y en español. Atlantis 14, 5–27.

BAUMEISTER, Roy F./Ellen BRATSLAVSKY/Catrin FINKENAUER/Kathleen D. VOHS (2001) Bad is Stronger than Good. Review of General Psychology 5, 323–370.

BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Agnieszka (2004) Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku. Ljubljana: Študentska založba.

BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Agnieszka (2009) Telo in čustva v slovenskih jezikovnih metaforah z vidika kognitivnega jezikoslovja. Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 30–37.

DIXON, Thomas (2003) From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological Category. New York: Cambridge University Press.

FAINSILBER, Lynn/Andrew ORTONY (1987) Metaphorical Uses of Language in the Expression of Emotions. Metaphor and Symbolic Activity 2, 239–250.

FRIJDA, Nico H./Suprapti MARKAM/Kaori SATO/Reinout WIERS (1995) Emotions and Emotion Words. J. A. Russell/J. M. Fernández-Dols/A. S. R. Manstead/J. C. Vallenkamp (eds.), Everyday Conceptions of Emotion: An Introduction to the Psychology, Anthropology and Linguistics of Emotion. Dordrecht: Springer Netherlands, 121–143.

FUSSELL, Susan R./Mallie M. MOSS (1998) Figurative Language in Emotional Communication. S. R. Fussell/R. Kreuz (eds.), Social and Cognitive Approaches to Interpersonal Communication: Introduction and Overview. Mahwah/New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

GALATI, Dario/Barbara SINI/Carla TINI/Silvia TESTA (2008) The lexicon of emotion in the neo-Latin languages. Social Science Information 47, 205–220.

GIBBS, Raymond (1994) The poetics of mind: Figurative thought, language, and understanding. New York: Cambridge University Press.

GIBBS, Raymond (2005) Embodiment and Cognitive Science. Cambridge: Cambridge University Press.

GIBBS, Raymond (2008) Metaphor and thought: The State of the Art. R. Gibbs (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 3–14.

GIBBS, Raymond (2017) Metaphor Wars: Conceptual Metaphors in Human Life. Cambridge: Cambridge University Press.

GIBBS, Raymond/Herbert L. COLSTON (2012) Interpreting Figurative Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

GIBBS, Raymond/John S. LEGGITT/Elisabeth A. TUNER (2002) What’s special about figurative language in emotional communication? S. R. Fussell (ed.), The verbal communication of emotions: Interdisciplinary perspectives. New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 125–149.

GOATLY, Andrew (1997) The Language of Metaphors. London: Routledge.

GRADY, Joseph E. (2005) Image schemas and perception: Refining a definition. B. Hampe (ed.), From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 35–56.

JELČIĆ ČOLAKOVAC, Jasmina (2020) On why anger can be poured, steeled, and boiled: corpus-driven study of anger metaphors in Croatian. Strani jezici 48, 197–222.

KARANDASHEV, Victor (2021) Cultural Models of Emotions. Cham: Springer International Publishing.

KELTNER, Dacher/Keith OATLEY/Jennifer JENKIS (2014) Understanding Emotions. Danvers: Wiley.

KÖVECSES, Zoltán (1998) Are there any emotion-specific metaphors? A. Athanasiadou/E. Tabakowska (eds.), Speaking of Emotions. Berlin/New York: De Gruyter Mouton, 127–151.

KÖVECSES, Zoltán (2000a) Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling. New York: Cambridge University Press.

KÖVECSES, Zoltán (2000b) The Concept of Anger: Universal or Culture Specific? Psychopathology 33, 159–170.

KÖVECSES, Zoltan (2002) Emotion Concepts: Social Constructionism and Cognitive Linguistics. S. R. Fussell (ed.), The Verbal Communication of Emotions. New York: Psychology Press, 109–124.

KÖVECSES, Zoltán (2008) The Conceptual Structure of Happiness. H. Tissari/A. B. Pessi/M. Salmela (eds.), Happiness: Cognition, Experience, Language. Helsinki: Tutkijakollegium.

KÖVECSES, Zoltán (2010) Metaphor: A Practical Introduction. New York: Oxford University Press.

KÖVECSES, Zoltán (2014) Conceptualizing emotions. A revized cognitive linguistic perspective. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 50, 15–28.

KÖVECSES, Zoltán (2015) Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor. New York: Oxford University Press.

KÖVECSES, Zoltán (2018) Metaphor, Cognition, Culture. M. J. Gelfand/C. Chiu/Y. Hong (eds.), Handbook of Advances in Culture and Psychology, Volume 7. Oxford: Oxford University Press.

KÖVECSES, Zoltán (2020) Extended Conceptual Metaphor Theory. New York: Cambridge University Press.

KÖVECSES, Zoltán/Veronika SZELID/Ester NUCZ/Olga BLANCO-CARRIÓN/Elif Arica AKKÖK/Réka SZABO (2015) Anger Metaphors across Languages: A Cognitive Linguistic Perspective. R. R. Heredia/A. B. Cieślicka (eds.), Bilingual Figurative Language Processing. New York: Cambridge University Press, 341–367.

LAKOFF, George (1990) The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based on image-schemas? Cognitive Linguistics 1, 39–74.

LAKOFF, George (1993) The contemporary theory of metaphor. A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought. Cambridge University Press, 202–251.

LAKOFF, George/Zoltán KÖVECSES (1987) The cognitive model of anger inherent in American English. D. Holland/N. Quinn (eds.), Cultural models in language and thought. New York: Cambridge University Press, 195–221.

LAKOFF, George/Mark JOHNSON (1980) Metafora e vita quotidiana. P. Violi (transl.). Milano: Bompiani.

LANGACKER, Ronald W. (2008) Cognitive grammar. Oxford University Press.

MATSUKI, Keiko (1995) Metaphors of anger in Japanese. J. R. Taylor/R. E. MacLaury (eds.), Language and the Cognitive Construal of the World. Berlin/New York: De Gruyter Mouton.

OGARKOVA, Anna (2013) Folk emotion concepts: Lexicalization of emotional experiences across languages and cultures. J. R. J. Fontaine/K. R. Scherer/C. Soriano (eds.), Components of Emotional Meaning. Oxford University Press, 46–62.

OGARKOVA, Anna/Cristina SORIANO (2014) Emotion and the body: A corpus-based investigation of metaphorical containers of anger across languages. International Journal of Cognitive Linguistics 5, 147–179.

ORTONY, Andrew (1975) Why Metaphors Are Necessary and Not Just Nice. Educational Theory 25, 45–53.

OSTER, Ulrike (2010) Using corpus methodology for semantic and pragmatic analyses: What can corpora tell us about the linguistic expression of emotions? Cognitive Linguistics 21, 727–763.

RULL, Juan (2002) The emotional control metaphors. Journal of English Studies 3, 179–192.

SHAVER, Phillip/Judith Schwartz/Donald Kirson/Cary O’Connor (1987) Emotion knowledge: Further exploration of a prototype approach. Journal of Personality and Social Psychology 52, 1061–1086.

SORIANO, Cristina (2003) Some anger metaphors in Spanish and English. A contrastive review. International Journal of English Studies 3, 107–122.

STEFANOWITSCH, Anatol (2004) HAPPINESS in English and German: A metaphorical-pattern analysis. M. Achard/S. Kemmer (eds.), Language, Culture, and Mind. Stanford: CSLI Publications, 137–149.

STEFANOWITSCH, Anatol (2006) Words and their metaphors: A corpus-based approach. A. Stefanowitsch/S. T. Gries (eds.), Corpus-Based Appoaches to Metaphor and Metonmy. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 63–105.

TRAN, Thi Khanh Van (2019) Le espressioni idiomatiche legate alle emozioni in italiano e in vietnamita: Un approccio contrastivo in prospettiva linguistico cognitiva. PhD thesis. Palermo: Università degli Studi di Palermo.

VEENHOVEN, Ruut (2008) Healthy happiness: effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies 9, 449–469.

YANTI, Yusrita/M. AZIZ (2021) Metaphorical expressions of sadness in English and Japanese. Jurnal KATA 5, 85–91.

ZAMMUNER, Vanda Lucia (1998) Concepts of Emotion: „Emotionness”, and Dimensional Ratings of Italian Emotion Words. Cognition and Emotion 12, 243–272.

ZHOU, Yanyun/Chi-Shing TSE (2020) The Taste of Emotion: Metaphoric Association Between Taste Words and Emotion/Emotion-Laden Words. Frontiers in Psychology 11, 986.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Stanič, D. (2023). Konceptualizacija čustev s pozitivno in negativno valenco v italijanščini. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 21-43. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.21-43