Vpliv povezovanja predmetnega pouka z nemščino na dvigovanje bralne motivacije

Avtorji

  • Jolanda Lazar OŠ Šalovci

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.4.171-188

Ključne besede:

bralna motivacija, konstruktivizem, medpredmetno povezovanje, tujejezikovni predmetni pouk, CLIL

Povzetek

Prispevek se ukvarja z novimi pogledi in zahtevami, ki so postavljeni tako pred učence kot tudi pred učitelje. Poskušali smo zaobjeti teoretična izhodišča, ki predstavljajo temelj za povezovanje predmetnega pouka z nemščino. Predstavljene so različne oblike tujejezikovnega predmetnega poučevanja, ki so našle skupno poimenovanje – CLIL.
Preverjali smo našo hipotezo: Poučevanju po CLIL-u pozitivno vpliva na motivacijo učencev. Naš poudarek je bil na bralni motivaciji. Na podlagi analize zbranih podatkov s pomočjo ankete iz treh šol v slovenskem ruralnem okolju, lahko potrdimo omenjeno hipotezo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2012

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Lazar, J. (2012). Vpliv povezovanja predmetnega pouka z nemščino na dvigovanje bralne motivacije. Vestnik Za Tuje Jezike, 4(1-2), 171-188. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.171-188