Stališča staršev na Notranjskem in poglavitni motivacijski dejavniki za vključitev otrok v programe zgodnjega učenja tujega jezika pred otrokovim devetim letom starosti

Avtorji

  • Darja Premrl Gimnazija Piran

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.4.189-205

Ključne besede:

zgodnje učenje tujih jezikov, motivacija, starši, Notranjska

Povzetek

V prispevku predstavljamo stališča staršev na Notranjskem o sodobnih izhodiščih na področju zgodnjega učenja in poučevanja tujih jezikov in njihov vpliv na odločanje staršev za (ne)vključitev otrok v programe zgodnje poučevanje tujega jezika. Na eni strani ­ugotavljamo slabo seznanjenost staršev s strokovno literaturo in slabo poznavanje aktualnega stanja v Sloveniji in v tujini na področju zgodnjega poučevanja tujih jezikov. Na drugi strani pa njihova pozitivna stališča do zgodnjega učenja tujih jezikov, izjemen občutek za pravilen pristop k zgodnjemu učenju tujega jezika in predvsem njihovo veliko željo po boljšem poznavanju te teme.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31.12.2012

Kako citirati

Premrl, D. (2012). Stališča staršev na Notranjskem in poglavitni motivacijski dejavniki za vključitev otrok v programe zgodnjega učenja tujega jezika pred otrokovim devetim letom starosti. Vestnik Za Tuje Jezike, 4(1-2), 189–205. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.189-205

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov