Angleški naklonski glagoli in polnopomenski glagoli v glagolskih besednih zvezah z naklonskimi glagoli v »splošnih prodajnih pogojih«

Avtorji

  • Nataša Gajšt Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.4.243-260

Ključne besede:

naklonski glagoli, glagolske besedne zveze z naklonskimi glagoli, polnopomenski glagoli, splošni prodajni pogoji, korpusna analiza

Povzetek

Članek predstavlja izsledke korpusne analize pojavnosti angleških naklonskih glagolov v glagolskih besednih zvezah ter polnopomenskih glagolov, ki se navezujejo na naklonske glagole v ‘splošnih prodajnih pogojih’. ‘Splošni prodajni pogoji’ so pravno zavezujoči dokumenti s področja prodaje, ki določajo obveznosti in pravice prodajalcev in kupcev pri transakciji blaga za plačilo. Z našo raziskavo smo ugotovili, da so najpogostejši naklonski glagoli v teh dokumentih glagoli shall, will, may, must in can ter, da sta glagolski besedni zvezi ‚modal+infinitive’ and ‘modal+be+past participle’ prisotni najpogosteje. Nadalje, analiza je razkrila prisotnost kar 718 različnih polnopomenskih glagolov, ki označujejo dejanja, stanja in pogoje, ki so povezani s prodajo in nakupom blaga. Izsledki naše analize so skladni z namenom in značilnostmi teh dokumentov. Raziskava je primer, kako se pomen in značilnosti pravnega besedilnega žanra s področja komerciale kažejo skozi določeno slovnično kategorijo, t.j. skozi naklonske ter polnopomenske glagole.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31.12.2012

Kako citirati

Gajšt, N. (2012). Angleški naklonski glagoli in polnopomenski glagoli v glagolskih besednih zvezah z naklonskimi glagoli v »splošnih prodajnih pogojih«. Vestnik Za Tuje Jezike, 4(1-2), 243–260. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.243-260

Številka

Rubrike

Jeziki stroke