Prevod na pogled (prima vista) – od popestritve klasičnega pouka prevajanja do lakmusovega papirja za prevajalske probleme

Avtorji

  • Mladen Rieger Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.6.49-62

Ključne besede:

prevod na pogled, protokol glasnega razmišljanja, prevodno usmerjena besedilna analiza, kulturno specifična besedila

Povzetek

Ko se študenti/ke prvič srečajo s prevajanjem, še posebej v nematerni jezik, je razkorak med znanim in novim velik in zahteva drugačne pristope, prilagojeno progresijo, postavljanje ožjih didaktičnih ciljev, ki omogočajo hkratno razvijanje prevajalskih kompetenc in zagotavljajo jezikovno sprejemljivost prevodov, prevajalskih vaj pa ne spreminjajo v jezikovni pouk.
V naši raziskavi, v kateri smo združili uveljavljeno empirično metodo protokola glasnega razmišljanja in metodo dela prevajanja na pogled, smo preverili, kako se študenti/ke znajdejo pri prevajanju kulturno specifičnih besedil v materni in nematerni jezik, ali pri tem upoštevajo rezultate besedilne analize in kako udejanjajo prevodno naročilo. Z analizo smo pokazali, da so poskusne osebe sicer ustrezno prepoznale kulturno specifične elemente in poiskale kulturne ustreznice, hkrati pa so zaradi pomanjkljive ali izpuščene prevodno usmerjene besedilne analize nastajali funkcijsko nesprejemljivi prevodi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31.12.2014

Kako citirati

Rieger, M. (2014). Prevod na pogled (prima vista) – od popestritve klasičnega pouka prevajanja do lakmusovega papirja za prevajalske probleme. Vestnik Za Tuje Jezike, 6(1), 49–62. https://doi.org/10.4312/vestnik.6.49-62

Številka

Rubrike

Jezikoslovje