Več kot predgovor: »urednik« romana Pepita Jiménez

Avtorji

  • Ignac Fock Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.6.95-106

Ključne besede:

naratologija, pisemski roman, paratekst,  Pepita Jiménez, Juan Valera

Povzetek

Pričujoči članek analizira pripovedno strukturo romana Pepita Jiménez, prvega in najboljšega dela španskega pisatelja Juana Valere, ter posebnosti njegovega domnevnega (fiktivnega) urednika. Leta 1872 objavljeni pisemski roman kaže številne poteze zlasti francoskih in britanskih predhodnikov iz 18. stoletja. Čeprav je njegov začetek dokaj arhetipski, pa to delo, ki je kljub zapleteni zgradbi in petim pripovedovalcem presenetljivo neobsežno, razkriva edinstveno figuro ekstradiegetičnega pripovedovalca-fiktivnega urednika, ki ni le napisal (literarnega) predgovora, temveč je tudi večkrat posegel v pripoved. Vrh vsega so njegovi komentarji pogosto v protislovju z njegovim lastnim predgovorom, katerega glavni namen je (bil) zajamčiti avtentičnost pisem in verodostojnost pripovedi. Avtor skozi aplikacijo Genettove teorije o pripovedovalcu (Figures III, 1972) ter paratekstu (Seuils, 1987) dokaže, da v tem primeru bistvo urednikove prefacialne in ekstradiegetične vloge v prvi vrsti ni avtentifikacija, pač pa usmerjanje pozornosti na proces avtentifikacije, ter da vprašanje verodostojnosti v romanu nikakor ni dialektične narave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31.12.2014

Kako citirati

Fock, I. (2014). Več kot predgovor: »urednik« romana Pepita Jiménez. Vestnik Za Tuje Jezike, 6(1), 95–106. https://doi.org/10.4312/vestnik.6.95-106

Številka

Rubrike

Književnost