Teorija komunikacijskega tujejezičnega izobraževanja

Avtorji

  • Meta Frank

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.6.143-161

Ključne besede:

tujejezično izobraževanje, tujejezična kultura, komunikacijska situacija, govorno-miselna naloga, logika učne ure tujega jezika, pedagoško sporazumevanje

Povzetek

V prispevku so predstavljena teoretična izhodišča teorije komunikacijskega tujejezičnega izobraževanja ruskega pedagoga in didaktika E. I. Passova, predstavljena v monografiji Urok inostrannogo jazyka. Članek opisuje vidike tujejezičnega izobraževanja (spoznavni, razvojni, vzgojni in učni), metodično vsebino učne ure tujega jezika ter prvine t. i. logike pouka tujega jezika, ki naj jih upošteva učitelj za učinkovito spodbujanje govorne zmožnosti pri učencih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2014

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Frank, M. (2014). Teorija komunikacijskega tujejezičnega izobraževanja. Vestnik Za Tuje Jezike, 6(1), 143-161. https://doi.org/10.4312/vestnik.6.143-161