Pogovorna španščina: seganje v besedo, menjavanje besede in sočasni govor v spontanem pogovoru

Avtorji

  • Martina Svečnik Filozofska fakulteta Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.3.49-60

Ključne besede:

pogovorna španščina, spontani pogovor, seganje v besedo, menjavanje besede, sočasni govor

Povzetek

Pogovor je pomembna človeška dejavnost, preko katere ljudje vzdržujemo stik z zunanjim svetom. V članku skušamo razumeti dinamiko spontanega pogovora (menjavanje besede, seganje v besedo, sočasni govor) in razloge za neenako sodelovanje posameznikov v pogovoru. Delo temelji na desetminutnem avdioposnetku spontanega pogovora med španskimi študenti, posnetem novembra 2005 v Granadi, in analizi transkripcije. Korpus ima vse značilnosti pogovornega jezika in spontanega pogovora. Spontani pogovor je borba za besedo, kar je očitno pri sočasnih govorih, ko si besedo pridobi najbolj prevladujoča oseba. Pri seganju v besedo gre pogosto za sodelovanje v pogovoru in ne nujno za boj za prevzem besede. Sodelovanje posameznikov v pogovoru je odvisno od odnosov med njimi, njihovega kulturnega ozadja in od obvladanja jezika (tujcem je težje). Sodelujoči morajo biti hitri in učinkoviti (pomemben je situacijski kontekst), zato razvijejo strategije, zanimive za nadaljnje raziskovanje. Članek temelji na raziskavi, ki jo je Martina Svečnik izvedla leta 2005/2006 v Granadi, v Španiji, in jo vključila v svoje diplomsko delo z naslovom El espan~ol hablado – análisis del discurso.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2011

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Svečnik, M. (2011). Pogovorna španščina: seganje v besedo, menjavanje besede in sočasni govor v spontanem pogovoru. Vestnik Za Tuje Jezike, 3(1-2), 49-60. https://doi.org/10.4312/vestnik.3.49-60