Tesnièrovo delo Éléments de syntaxe structurale med znanstvenim in didaktičnim diskurzom delo Éléments de syntaxe structurale med znanstvenim in didaktičnim diskurzom

Avtorji

  • Ivana Franić Filozofski fakultet u Zagrebu

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.3.61-76

Ključne besede:

celostni model strukturalne sintakse, pedagoški model, didaktični diskurz

Povzetek

Članek obravnava diskurz, ki ga je uporabil Lucien Tesnière v svojem najpomembnejšem delu Éléments de syntaxe structurale (1959). Delo je nastalo približno na polovici dvajsetega stoletja. Avtor je v njem v prvi vrsti skušal postaviti celostni model strukturalne sintakse, ki bi ga hkrati lahko uporabili tudi pri poučevanju tujih jezikov. Tak namen je razviden iz njegovega diskurza: ta je včasih zelo znanstven, drugič spet poljuden in prijazen do bralca. Natančnost in objektivnost uporabljenega znanstvenega diskurza postaneta očitni v podrobni analizi, ki jo je Tesnière izpeljal na metodološko popoln način (na sintaktičnem področju gre npr. za glagolsko vezljivost, pojem udeleženca /fr. actant/, odvisnostno razmerje /fr. connexion/, priredno razmerje /fr. jonction/ in še posebej kategorialni prenos /fr. translation/), medtem ko didaktični diskurz preveva celotno Tesnièrovo delo, še zlasti pa je prisoten v poglavju Pedagoške sugestije, v katerem avtor vpelje koncepte predstavitvene metode, naraščajoče kompleksnosti, učenčevega interesa, poučevanja na podlagi primerov, aktivnosti v razredu, aktivnega poučevanja). Z gotovostjo lahko torej zatrdimo, da je avtor že napovedal nekaj povsem sodobnih didaktičnih konceptov (učenčeva avtonomija, na dejavnostih temelječ pristop).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31.12.2011

Kako citirati

Franić, I. (2011). Tesnièrovo delo Éléments de syntaxe structurale med znanstvenim in didaktičnim diskurzom delo Éléments de syntaxe structurale med znanstvenim in didaktičnim diskurzom. Vestnik Za Tuje Jezike, 3(1-2), 61–76. https://doi.org/10.4312/vestnik.3.61-76

Številka

Rubrike

Jezikoslovje