Popravljanje in odpravljanje napak v procesu usvajanja tujega jezika

Avtorji

  • Nataša Žugelj Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.3.97-110

Ključne besede:

napake, popravljanje, analiza napak

Povzetek

Pričujoči članek obravnava odnos učiteljev in jezikoslovcev do napak učencev v procesu usvajanja tujega jezika. V zadnjem času se je odklonilni odnos spremenil, podrobna analiza napak in njihovo razvrščanje pa sta privedla do tega, da so napake postale dragocen pripomoček za delo v razredu. Ta novi pristop do napak spodbuja učence k razmisleku o njihovih napakah in o delovanju jezikovnega sistema, ki ga želijo usvojiti. Učitelj, ki si prizadeva izboljšati jezikovno kompetenco svojih učencev, mora imeti široko teoretično znanje in dobro mero potrpežljivosti, predvsem pa mora znati izbrati najugodnejši trenutek in najboljši način za obravnavanje določene napake. To slednje je dolg proces, ki zahteva dejavno sodelovanje tako s strani učitelja kot učenca.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2011

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Žugelj, N. (2011). Popravljanje in odpravljanje napak v procesu usvajanja tujega jezika. Vestnik Za Tuje Jezike, 3(1-2), 97-110. https://doi.org/10.4312/vestnik.3.97-110