Načela katerih teorij poučevanja tujega jezika se skrivajo v ponudbah jezikovnih te čajev v Sloveniji?

Avtorji

  • Marša Meznarič Montessori Inštitut, zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.3.179-195

Ključne besede:

teorije o učenju maternega jezika, metodologija poučevanja drugega/ tujega jezika, zgodovinski pregled poučevanja jezikov, slovenske zasebne jezikovne šole/ centri

Povzetek

Članek pod drobnogled vzame ponudbo jezikovnih tečajev v Sloveniji. Kdo so ljudje, ki vodijo jezikovne šole? Katerim kriterijem morajo zadostiti novi učitelji? Ali se jezik poučuje v skladu z načeli izbrane metode, oziroma ali je bila metoda sploh izbrana? Katere tehnike poučevanja so prisotne v učilnicah in kdo jih izbira?

Zgodovina odkritij metod poučevanja tujega jezika je bila deležna veliko kritike in skepticizma. Učitelji vsepovsod po svetu so bili zmedeni, saj sta bili popularnost in zaupanje v metodo hitro minljivi. Te okoliščine so se spremenile ob koncu 20. stoletja, ampak ali so posledice tega danes vidne?

Na tovrstna vprašanja so odgovore ponudili direktorji 15 zasebnih jezikovnih šol v Sloveniji.

Analiza intervjujev je pokazala, da večino šol v Sloveniji vodijo jezikoslovci ali pa ekonomisti, ki zaposlijo učitelja za upravljanje tečajev. Večina šol se odloči za eno metodo poučevanja. Učiteljem, ki prvič poučujejo v neki šoli, vodstvo nudi veliko strokovne podpore in nasvetov. Večina učiteljev lahko izbere svoje tehnike poučevanja, če le sledijo začrtanim smernicam šole. Pogoji za zaposlitev so različni: nekateri direktorji zahtevajo diplomiranega profesorja z izkušnjami, spet drugim je dovolj, če je učitelj domači govorec. Številni poudarjajo, da učitelje izbirajo tudi na podlagi osebnostnih lastnosti, in veliko direktorjev bi zaposlilo le veselega in energičnega učitelja. Delo učiteljev in napredek tečajnikov šole se pogosto ocenjuje sproti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31. 12. 2011

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Meznarič, M. (2011). Načela katerih teorij poučevanja tujega jezika se skrivajo v ponudbah jezikovnih te čajev v Sloveniji?. Vestnik Za Tuje Jezike, 3(1-2), 179-195. https://doi.org/10.4312/vestnik.3.179-195