Kolokacije v poslovni angleščini

Avtorji

  • Matjaž Martič Ekonoska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.1.121-146

Ključne besede:

Kolokacije v poslovni angleščini

Povzetek

V članku smo po kratkem teoretičnem uvodu in opredelitvi pojma kolokacije predstavili korpusno raziskavo, kjer smo s pomočjo konkordančnega programa WordSmith Tools iskali odgovor na vprašanje, katere so najpogostejše leksikalne kolokacije v poslovnem angleškem jeziku. Izhajali smo predpostavke, da je angleški jezik sestavljen predvsem iz različnih (spremenljivih) frazeoloških enot ter da proste besedne zveze in tudi popolnoma "zamrznjene" besedne zveze predstavljajo le manjši del jezika. Angleščina je torej jezik kolokacij, zato domnevamo, da to velja tudi za jezik stroke in poslovni angleški jezik. Zanimala nas je tudi zastopanost ugotovljenih najpogostejših kolokacij v vodilnih kolokacijskih slovarjih in s tem njihova ustreznost za potrebe poslovne angleščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Martič, M. (2009). Kolokacije v poslovni angleščini. Vestnik Za Tuje Jezike, 1(1-2), 121-146. https://doi.org/10.4312/vestnik.1.121-146