Pogostnost in raznolikost podrednih skladenjskih vzorcev v književnih delih Seta in La luna e i falò

Avtorji

  • Darja Mertelj Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.2.7-24

Ključne besede:

skladnja zložene povedi – italijanska književna besedila – vezniki se, anche se, come se – slovenski učenci italijanščine

Povzetek

Skladenjsko kompleksne povedi so pogosto vitalni del književnega jezika. Namen tega prispevka je predstaviti skladenjsko raznolikost dveh italijanskih daljših književnih besedil, primernih tudi za obravnavanje v srednješolskem okolju, in nakazati morebitne jezikovne težave, ki bi jih lahko imeli slovenski učenci zaradi skladenjske raznolikosti. Analiza se osredotoča na podredne stavke, ki jih uvajajo vezniki se, anche se in come se in ki lahko uvajajo različne odvisnike: večina je takih, ki slovenskemu in drugim slovanskim učencem italijanščine povzroča težave zaradi interferenc pri izboru ustrezne glagolske paradigme v odvisniku. Pokazalo se je, da se vsi obravnavani tipi odvisnikov pojavljajo v obeh italijanskih romanih Seta (slov. Svila) in La luna e i falò (slov. Luna in kresovi) z določeno stalnostjo, vendar jih ne moremo opredeliti kot zelo pogoste. Zaradi svojega sorazmerno sporadičnega pojavljanja, toda visoke raznolikosti, ne morejo tvoriti stabilnega vnosa za učence: uspešnost nezavednega usvajanja ni zelo verjetna. Potrebno je zavestno učenje zaradi drugačnih zakonitosti pri izbiri jezikovnih sredstev v obeh jezikih. Izsledki analize predstavljajo dodaten razlog, da naj bi bili v zavestno poučevanje in učenje italijanščine kot tujega jezika vključeni vsaj najpogostejši in prototipični tipi odvisnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2010

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Mertelj, D. (2010). Pogostnost in raznolikost podrednih skladenjskih vzorcev v književnih delih Seta in La luna e i falò. Vestnik Za Tuje Jezike, 2(1-2), 7-24. https://doi.org/10.4312/vestnik.2.7-24