Raba eno in dvojezičnih slovarjev med študenti anglistike

Avtorji

  • Monika Kavalir Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.2.83-91

Ključne besede:

raba slovarjev, enojezični slovarji, dvojezični slovarji, anglistika, didaktika angleščine

Povzetek

Raziskava na vzorcu 32 študentov prvega letnika anglistike na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2009/2010 je pokazala, da študenti uporabljajo vrsto različnih slovarjev, med katerimi je nekoliko več angleškoangleških kot dvojezičnih. Med navedenimi dvoje zičnimi slovarji ni nekaterih najnovejših in najobsežnejših slovarjev za slovenščino, med najpogosteje uporabljanimi slovarji pa se pojavljajo dvojezični slovarji majhnega formata. Študenti že pretežno posegajo po elektronskih in spletnih virih, medtem ko so tiskani manj zastopani, ta trend pa se bo predvidoma še okrepil zaradi novih dvojezičnih spletnih slovarjev. Ugotovitve pomenijo opozorilo učiteljem vseh sektorjev, od osnovne šole prek srednje šole do univerze, saj se kaže potreba po dopolnilnem usposabljanju za rabo dvojezičnih slovarjev, preusmerjanje od tiskanih k elektronskim in spletnim virom pa bo pred vidoma pomenilo tudi spremembo načina dela pri pouku angleščine na vseh stopnjah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2010

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Kavalir, M. (2010). Raba eno in dvojezičnih slovarjev med študenti anglistike. Vestnik Za Tuje Jezike, 2(1-2), 83-91. https://doi.org/10.4312/vestnik.2.83-91