Stalno izobraževanje učiteljev in učiteljic nemščine kot del vseživljenjskega učenja

Avtorji

  • Brigita Kosevski Puljić Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.2.119-133

Ključne besede:

stalno strokovno izobraževanje, učitelji/-ce nemščine, pouk, evalvacija

Povzetek

Stalno izobraževanje oz. spopolnjevanje učiteljev in učiteljic pomeni vseživljenjsko učenje za poklicni razvoj, ki temelji na novih spoznanjih o avtonomiji odprtega profesionalizma v stroki. Namen stalnega izobraževanja je predvsem sledenje stroki, potrebam učencev in novostim v pristopih za poučevanje in učenje. V središču pozornosti morajo biti procesi poučevanja in učenja, pri katerih učitelji in učiteljice sodelujejo kot strokovnjaki in strokovnjakinje za pouk, ki znajo tudi kritično razmišljati o svojem znanju o pouku. Želja po strokovnem spopolnjevanju v smislu institucionalnega stalnega izobraževanja je prisotna pri veliki večini učiteljev in učiteljic, vendar je žal zaradi ne vedno smotrnih sistemskih rešitev omejena tako finančno kot tudi časovno.

V članku so zbrana nekatera mnenja učiteljev in učiteljic nemščine iz evalvacije o stalnem strokovnem spopolnjevanju, iz katerih lahko tudi sklepamo, da je stalno strokovno izobraževanje potrebno prenove predvsem v tistih svojih delih, ki se tičejo strukture in načina izvajanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2010

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Kosevski Puljić, B. (2010). Stalno izobraževanje učiteljev in učiteljic nemščine kot del vseživljenjskega učenja. Vestnik Za Tuje Jezike, 2(1-2), 119-133. https://doi.org/10.4312/vestnik.2.119-133