Stalno izobraževanje učiteljev in učiteljic nemščine kot del vseživljenjskega učenja

Avtorji

  • Brigita Kosevski Puljić Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.2.119-133

Ključne besede:

stalno strokovno izobraževanje, učitelji/-ce nemščine, pouk, evalvacija

Povzetek

Stalno izobraževanje oz. spopolnjevanje učiteljev in učiteljic pomeni vseživljenjsko učenje za poklicni razvoj, ki temelji na novih spoznanjih o avtonomiji odprtega profesionalizma v stroki. Namen stalnega izobraževanja je predvsem sledenje stroki, potrebam učencev in novostim v pristopih za poučevanje in učenje. V središču pozornosti morajo biti procesi poučevanja in učenja, pri katerih učitelji in učiteljice sodelujejo kot strokovnjaki in strokovnjakinje za pouk, ki znajo tudi kritično razmišljati o svojem znanju o pouku. Želja po strokovnem spopolnjevanju v smislu institucionalnega stalnega izobraževanja je prisotna pri veliki večini učiteljev in učiteljic, vendar je žal zaradi ne vedno smotrnih sistemskih rešitev omejena tako finančno kot tudi časovno.

V članku so zbrana nekatera mnenja učiteljev in učiteljic nemščine iz evalvacije o stalnem strokovnem spopolnjevanju, iz katerih lahko tudi sklepamo, da je stalno strokovno izobraževanje potrebno prenove predvsem v tistih svojih delih, ki se tičejo strukture in načina izvajanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31.12.2010

Kako citirati

Kosevski Puljić, B. (2010). Stalno izobraževanje učiteljev in učiteljic nemščine kot del vseživljenjskega učenja. Vestnik Za Tuje Jezike, 2(1-2), 119–133. https://doi.org/10.4312/vestnik.2.119-133

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov