Testiranje receptivnih in jezikovne zmožnosti v italijanščini med študenti italijanistike

Avtorji

  • Darja Mertelj Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.2.143-158

Ključne besede:

študij italijanistike, italijanščina kot tuji jezik, testiranje, bralno in slušno razumevanje, znanje slovnice in besedišča

Povzetek

Čeprav študij Italijanskega jezika in književnosti na FF Univerze v Ljubljani  v splošnem ne predvideva  zgolj učenja modernega italijanskega jezika, saj je, kot že njegovo ime pove, zastavljen širše, bo prispevek prikazal nekaj glavnih  izsledkov testiranja splošnega znanja italijanskega jezika, ki se je izvajal v vseh štirih letnikih: gre za izsledke na področju  bralnega in slušnega razumevanja ter uporabe slovničnih in leksikalnih struktur. Testiranje s testnimi kompleti CILS je potekalo kot del projekta, ki je nastal v okviru bilateralne pogodbe med italijanistikama v Ljubljani in Beogradu in se pričel izvajati konec študijskega leta 2009/2010 s prvim krogom testiranj (ostala dva sledita v naslednjih dveh letih). Prispevek se osredotoča na to, ali študenti dosegajo ustrezno raven znanja, ki smo jo v projektu predvideli  oz. ocenili kot primerno za vsakega od štirih letnikov, in skuša odgovoriti na vprašanje, koliko študij prispeva k splošnemu znanju moderne italijanščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2010

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Mertelj, D. (2010). Testiranje receptivnih in jezikovne zmožnosti v italijanščini med študenti italijanistike. Vestnik Za Tuje Jezike, 2(1-2), 143-158. https://doi.org/10.4312/vestnik.2.143-158