Izobraževalni system v Rusiji

Avtorji

  • Natalia Belova Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Moskovska državna univerza

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.2.249-256

Ključne besede:

Rusija, izobraževanje, šola, gimnazija, visokošolski zavod.

Povzetek

V danem članku podajamo opis ruskega sistema izobraževanja. Sovjetski sistem izobraževanja se je bistveno razlikoval od zahodnoevropskega, vendar je v zadnjih letih, posebej po tem, ko je Rusija leta 2003 podpisala Bolonjsko deklaracijo, na področju iz obraževanja prišlo do očitnih sprememb. Reforme na področju izobraževanja ocenjujejo različno: po eni strani omogočajo poenotenje izobraževanja v Rusiji z izobraževanjem v drugih evropskih državah odpira večje možnosti študentom, po drugi strani pa se pogosto ni lahko znajti v spremembah. V zadnjih dveh desetletjih so se v Ruski federaciji pojavile novi tipi izobraževalnih ustanov (liceji, gimnazije, kolidži, idr.), dolžina obveznega izobra ževanja se je povečala na enajst let, na številnih visokošolskih zavodih so sprejeli delitev na študente prve in druge stopnje študijskega programa. V dani študiji poskušamo slovenske mu bralcu predstaviti osnovne stopnje pridobivanja izobraževanja v Rusiji in ga seznaniti s sodobnimi spremembami na tem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31.12.2010

Kako citirati

Belova, N. (2010). Izobraževalni system v Rusiji. Vestnik Za Tuje Jezike, 2(1-2), 249–256. https://doi.org/10.4312/vestnik.2.249-256

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov