Niz Prešernovih jezikov

Avtorji

  • Boštjan Marko Turk Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.37-49

Ključne besede:

France Prešeren, Ovid, romantika, nemščina, Kantov kopernikanski obrat

Povzetek

Članek se posveča analizi uvodnega mota v Nameček nemških in ponemčenih poezij »getico scripsi sermone libellum«, ki jih je France Prešeren sprva namenil za objavo skupaj s Poezijami, kasneje pa jih je pustil zunaj zbirke. Članek ugotavlja, da je razlog opustitve v razmerju med linguo franco Avstro-ogrske monarhije in slovenščino. Prešeren je moto izbral namenoma, da bi svoje pisanje v nemščini identificiral s položajem Ovida, ko se znajde v pontskem izgnanstvu in začne pisati v barbarskem jeziku. Prešernova kretnja, s katero nemščino označi za barbarski jezik, najde svojo utemeljitev v romantični filozofiji modernega subjektivizma, ki temelji na Kantovem gnoseološkem obratu. Ne določa svet zavesti, temveč določa zavest svet. Zgolj v luči te sodbe a priori je bilo Francetu Prešernu mogoče zavzeti takšno stališče, na ta način pa protestirati zoper splošno prakso zatiranja njegove materinščine. Z oznako nemških poezij s slabšalnim izrazom »nameček« in s končno opustitvijo lastnih besedil, je ta filozofski nazor tudi potrdil na lastnem zgledu.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Književnost

Kako citirati

Turk, B. M. (2015). Niz Prešernovih jezikov. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 37-49. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.37-49