Koherentnost diskurza v slovenščini in francoščini: vloga francoskih konektorjev pri prevajanju

Avtorji

  • Sonia Vaupot Université de Ljubljana Faculté des Lettres

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.57-69

Ključne besede:

Diskurzivna koherentnost, konektorji, prevajanje, slovenščina, francoščina

Povzetek

V članku se sprašujemo o rabi konektorjev v slovenskih in francoskih besedilih. Obstaja namreč težnja, da se v francoskih besedilih oziroma prevodih konektorji dodajajo. Predpostavljamo, da je razlog temu zapolnitev pomanjkanja koherence ali kohezije v ciljnem besedilu, v slovenskih besedilih v primerjavi s francoskimi namreč opažamo rabo manjšega števila konektorjev. Zato analiziramo prisotnost oziroma dodajanje konektorjev v francoskih prevodih štirih literarnih besedil, ki sta jih opravili dve različni prevajalki. Sprašujemo se, ali gre za tendenco, ki je zapisana v francoskem jezikovnem sistemu.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Vaupot, S. (2015). Koherentnost diskurza v slovenščini in francoščini: vloga francoskih konektorjev pri prevajanju. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 57-69. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.57-69