Primerjava slovenskega in italijanskega besednega reda v stavkih s tremi ali z dvema elementoma

Avtorji

  • Nina Lovec Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta (doktorska študentka)

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.87-101

Ključne besede:

besedni red, slovenščina, italijanščina, tema, členitev po aktualnosti

Povzetek

V prispevku skušamo osvetliti medsebojno delovanje dejavnikov, ki vplivajo na besedni red v slovenskem in italijanskem jeziku. Oba jezika imata osnovni besedni red enak, torej osebek-povedek-predmet (SVO), a sta vendarle zelo različna, saj gre za analitični in sintetični jezik ter za romanski in slovanski. Besedni red se v jezikovnem paru razlikuje po stopnji svobode, s katero se lahko udejanjijo posamezne različice upovedenega. Preveriti skušam tezo, da na slovenski besedni red v večji meri vplivajo pragmatični in semantični dejavniki kot pa slovnični, nasprotno pa na italijanski besedni red bolj vplivajo slovnični dejavniki od drugih. Analiza zajema besedni red v stavkih, v katerih so prisotni vsi trije elementi, torej S, V in O, in skuša pojasniti variabilni besedni red, ko sta v stavku prisotna zgolj dva od elementov, torej S in V ali O in V. Vzroki za besedni red VS/SV ali OV/VO so rezultat prepleta zgoraj omenjenih dejavnikov.

 

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Lovec, N. (2015). Primerjava slovenskega in italijanskega besednega reda v stavkih s tremi ali z dvema elementoma. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 87-101. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.87-101