Glagolska perifraza ir a + nedoločnik v pripovednih delih Gabriela Garcíe Márqueza

Avtorji

  • Jasmina Markič Facultad de Filosofía Universidad de Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.109-119

Ključne besede:

glagolska perifraza, časovnost, aspektualnost, modalnost, prihodnjik, ir a nedoločnik

Povzetek

Članek obravnava eno najpogosteje rabljenih glagolskih perifraz v španščini ir a + nedoločnik in njene aspektualne in časovne vrednosti, ki pa ne nastopajo vedno ločeno, temveč se pojavljajo skupaj in pridobivajo modalne vrednosti. Vlogo označevalca prihodnjega časa vedno bolj prevzema glagolska perifraza ir a + nedoločnik, ki je v ameriški (v tem primeru v kolumbijski) španščini, v pogovornem in celo pisnem jeziku, skoraj popolnoma izpodrinila enostavno glagolsko obliko. Članek se osredotoča na analizo ir a + nedoločnik v pripovednih delih Gabriela Garcíe Márqueza. Razen časovne vrednosti izstopa tudi inhoativna aspektualna vrednost dejanja tik pred uresničitvijo in druge modalne vrednosti, ki vse skupaj prispevajo k posebnim slogovnim učinkom v analiziranih pripovednih besedilih. Večno nihanje med modalnostjo in časovnostjo v španskem jeziku je čutiti tudi v tej glagolski perifrazi. Vprašanje izražanja prihodnosti nasploh je problematično, ker gre za čas, ki ga še ni, oz. šele prihaja. Govorec/pripovedovalec izraža predvidevanje, namen, obveznost, željo, načrt.

 

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Markič, J. (2015). Glagolska perifraza ir a + nedoločnik v pripovednih delih Gabriela Garcíe Márqueza. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 109-119. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.109-119