Ko (se) voir ne vidi več

Avtorji

  • Gregor Perko Université de Ljubljana Faculté des Lettres

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.121-131

Ključne besede:

kognitivna semantika, subjektivizacija, gramatikalizacija, glagoli zaznave, trpni način

Povzetek

Članek rabo glagola (se) voir analizira kot primer semantične kategorije subjektivizacije, kot jo je razvil R. W. Langacker. Subjektivizacija označuje semantično spremembo, ki vsebuje pomensko slabljenje, ki lahko vodi do gramatikalizacije. Bolj objektiven način konstruiranja entitete nadomesti bolj subjektiven način. Povedano drugače, subjektivizacija je proces, v katerem je objektivnost konstruirane entitete postopno nadomeščena s subjektivnostjo konceptualizatorja. Glagol (se) voir v primerjavi z ostalimi glagoli zaznave ((s') entendre, (se) sentir) doseže visoko stopnjo subjektivizacije. (Se) voir lahko zamenja konkretno pomensko področje zaznave in celo pomensko področje zaznave nadomesti s kakšnim bolj abstraktnim področjem. Istočasno slabi osebkov nadzor nad glagolskim dejanjem. Povratno osebno obliko glagola lahko razumemo kot pomožnik za tvorjenje trpnega nači- na, oziroma, bolje rečeno, kot trpni polpomožnik.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Perko, G. (2015). Ko (se) voir ne vidi več. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 121-131. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.121-131