Za eno besedo se lahko skriva druga. Slovnična beseda de

Avtorji

  • Jacqueline Oven Université de Ljubljana Faculté des Lettres

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.143-154

Ključne besede:

FLE (francoščina kot tuji jezik), francoska slovnična beseda de, predlog, člen, štu- dentje FLE

Povzetek

Prispevek Un mot peut en cacher un autre (Za eno besedo se lahko skriva druga) predstavlja francosko slovnično besedo de in njene različne pojavitve v francoščini, ki odražajo različne vrednote znotraj ene in iste besede. Zaradi številnih in kompleksnih rab omenjene besede smo izvedli študijo na podlagi korpusa, ki ga sestavljajo izpitni izdelki slovenskih študentov francoščine različnih letnikov. Preučili smo pravilno oziroma nepravilno rabo besede de v študentovih izdelkih. Poleg izsledkov omenjene študije prispevek prikazuje tudi nekatere kompleksne primere, ki izhajajo zlasti iz kombinacije predloga de in člena des.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30.12.2015

Kako citirati

Oven, J. (2015). Za eno besedo se lahko skriva druga. Slovnična beseda de. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 143–154. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.143-154

Številka

Rubrike

Jezikoslovje