Didaktične igre pri poučevanju in učenju italijanščine kot tujega jezika

Avtorji

  • Anna De Domizio Scuola elementare Zadobrova
  • Darja Mertelj Università di Ljubljana Facoltà di Lettere

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.191-215

Ključne besede:

igra, didaktična igra, tuji jezik, jezikovne zmožnosti, gimnazijci

Povzetek

Kljub različnim opredelitvam igre na splošno velja, da igra spodbuja in podpira posameznikov miselni, družbeni, čustveni in gibalni razvoj. V šolskem prostoru se uporabljajo učnim ciljem prirejene igre, t. i. didaktične igre. Te igre se od ‘običajnih’ razlikujejo po tem, da se jih ne domislijo učenci, ampak jih priredijo ali sestavijo učitelji, ki jih vsebinsko in organizacijsko podredijo določenim učnim ciljem. Posledično se vedno več učiteljev in avtorjev učbenikov odloča za vključitev te učne tehnike v pouk. Velik pomen imajo didaktične igre tudi pri pouku tujih jezikov, saj jih lahko uporabljamo za urjenje tako receptivnih kot produktivnih zmožnosti učencev. Dodatna potencialno pozitivna lastnost didaktičnih iger je, da niso primerne samo za otroke, temveč tudi za mladostnike in odrasle. Didaktična igra je torej primerna tudi za poučevanje in učenje tujega jezika v različnih učnih in šolskih okoljih. Empirični del tega članka zato poskuša osvetliti vprašanja, v kolikšni meri se didaktične igre uporabljajo med poukom italijanščine kot tujega jezika v gimnazijah ter kako dijaki to učno tehniko sprejemajo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

De Domizio, A., & Mertelj, D. (2015). Didaktične igre pri poučevanju in učenju italijanščine kot tujega jezika. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 191-215. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.191-215