Poučevanje ruščine kot tujega jezika v slovenskem prostoru

Avtorji

  • Meta Frank Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta (doktorska študentka)

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.229-253

Ključne besede:

metodika poučevanja ruščine kot tujega jezika, tuje jezikovno okolje, napaka

Povzetek

V prvem delu pričujočega prispevka je predstavljenih nekaj bistvenih teoretičnih izhodišč metodike poučevanje ruščine kot tujega jezika ter njen kratek zgodovinski oris. V drugem delu prispevka se avtorica osredotoča na poučevanje in učenje ruskega jezika v slovenskem prostoru. Predstavljeni so rezultati vprašalnika za učitelje ruščine, s pomočjo katerega je avtorica izvedela, kje se ruščina poučuje, kakšna gradiva se pri tem uporabljajo in na katerih področjih ugotavljajo učitelji največje težave pri učenju in usvajanju ruskega jezika.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Meta Frank, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta (doktorska študentka)

     

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Frank, M. (2015). Poučevanje ruščine kot tujega jezika v slovenskem prostoru. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 229-253. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.229-253