Poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah

Avtorji

  • Andreja Retelj Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.255-266

Ključne besede:

strategije za učenje besedišča, poučevanje učnih strategij, razvijanje leksikalne zmožnosti, srednja šola, nemščina

Povzetek

V prispevku se osredotočamo na poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah. Zanimalo nas je, katere strategije za učenje besedišča učitelji nemščine v gimnazijah načrtno poučujejo in kako pogosto dijake z njimi seznanjajo. Spletni vprašalnik, ki temelji na Schmittovi (1997) in Nationovi (2001) taksonomiji in vsebuje 37 strategij za učenje besedišča, je rešilo 72 učiteljev nemščine. Rezultati raziskave kažejo, da so pri pouku nemščine prisotne vse strategije za učenje besedišča. Učitelji najpogosteje poučujejo 10 strategij, 19 strategij vključujejo občasno in 8 redko. Zelo pogosto ne poučujejo nobene strategije. Pri pouku pogosto poučujejo strategi- je, ki spodbujajo učenje pomena besede iz konteksta in ugibanje pomena ter aktivno rabo besedišča, občasno pa tudi strategije, ki obsegajo ostale vidike. Redko se posvečajo strategijam za memoriranje besed. Ugotavljamo, da učitelji nemščine z vključevanjem strategij za učenje besedišča prispevajo k učenčevi samostojnosti pri učenju nemščine in posredno pri učenju drugih tujih jezikov.

 

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Retelj, A. (2015). Poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 255-266. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.255-266

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)