Teorija in praksa medpredmetnega povezovanja pri pouku nemščine

Avtorji

  • Brigita Kosevski Puljić Universität in Ljubljana Philosophische Fakultät

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.275-287

Ključne besede:

medpredmetno povezovanje, učni načrti, vsebinsko obogateno učenje tujih jezikov, nemščina kot tuji jezik, reševanje kompleksnih problemov

Povzetek

Namen prispevka je prikazati teoretično ozadje medpredmetnega povezovanja (CLIL) pri pouku tujega jezika, različna pojmovanja takšnega povezovanja in njegov razvoj na področju Slovenije, kjer medpredmetno povezovanje dobi svoje mesto tudi v prenovljenih učnih načrtih za tuje jezike. Takšno povezovanje je vedno odvisno od različnih dejavnikov, ki so vplivali na njegov uspeh pri implementaciji. Zadnje poglavje predstavlja diskusijo o povezovanju pouka nemščine z različnimi predmeti, kjer se delni CLIL lahko uspešno integrira v pouk, ki pa ne obogati samo šolskega vsakdana, temveč omogoča tudi boljše razumevanje in reševanje kompleksnejših problemov pri učenju tujega jezika.

 

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30.12.2015

Kako citirati

Kosevski Puljić, B. (2015). Teorija in praksa medpredmetnega povezovanja pri pouku nemščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 275–287. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.275-287

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov