»Med prakso sem spoznal, da sem študij dobro izbral« - evalvacija pedagoške prakse prve generacije študentov bolonjskega študija francoščine

Avtorji

  • Meta Lah Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.7.289-304

Ključne besede:

pedagoška praksa, francoščina, bodoči učitelji, vprašalnik, refleksije

Povzetek

V prispevku avtorica analizira pedagoško prakso študentov prve generacije pedagoškega študija francoščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Uporabljena instrumenta sta dva dela pedagoške mape - vprašalnik za študente in končna refleksija. V študijskem letu 2014/15 je pedagoško prakso opravilo vseh 12 študentov pedagoške smeri. Iz analize vprašalnikov in refleksij je razbrati, da so bili z opravljeno prakso večinoma zadovoljni, pokazale pa so se tudi pomanjkljivosti, ki jih bomo v bodoče skušali popraviti. Avtorica opozarja tudi na nekatere pomanjkljivosti na sistemski ravni.

 

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2015

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Lah, M. (2015). »Med prakso sem spoznal, da sem študij dobro izbral« - evalvacija pedagoške prakse prve generacije študentov bolonjskega študija francoščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 7(1), 289-304. https://doi.org/10.4312/vestnik.7.289-304