Učinki transferja pri absolutni in relativni rabi pridevnikov med slovenskimi študenti angleščine

Avtorji

  • Monika Kavalir Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.8.75-98

Ključne besede:

angleščina, slovenščina, kontrastivna analiza, pridevniške zgradbe, transfer

Povzetek

Prispevek analizira učinke transferja med slovenščino in angleščino na področju malo raziskanih absolutnih in relativnih rab pridevnikov. Teoretična osnova, ki loči podsistema standarda (notranji, zunanji) in stopnje (osnovna, srednja, visoka), je nadgrajena s praktičnim preizkusom, v kolikšni meri slovenski študenti anglistike, katerih znanje je na ravni C1 in C2, na tem področju (neustrezno) prenašajo jezikovne strategije iz enega jezika v drugega. Rezultati kažejo, da študenti, vključeni v preizkus, ob prevajanju iz slovenščine v angleščino v veliki večini ohranjajo absolutne primernike, čeprav so ti v angleščini veliko redkejši. Po drugi strani tudi ob prevajanju v materni jezik znaten del študentov ohranja absolutne presežnike, ki so produktivna strategija v angleščini, v slovenščini pa se pojavljajo le redko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2016

Kako citirati

Kavalir, M. (2016). Učinki transferja pri absolutni in relativni rabi pridevnikov med slovenskimi študenti angleščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 8(1), 75–98. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.75-98

Številka

Rubrike

Jezikoslovje