Konstrukcija kulturne tujosti v pripovedi Moravska noč Petra Handkeja

Avtorji

  • Miša Glišič

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.8.169-185

Ključne besede:

fenomenologija tujosti, medkulturnost, vprašanje identitete, kulturna izkušnja, literarni diskurz

Povzetek

Članek poskuša na podlagi pripovedi Moravska noč pisatelja Petra Handkeja prikazati različne kulturne pojave znotraj socialnega sistema v obliki relacijskih pojmov lastnega in tujega. Poudarek je na iskanju lastne identitete posameznika v kulturno pluralnem prostoru Evrope. Avtor, ki se poistoveti s protagonistom, eksistencialno pripoveduje o kulturni razsežnosti lastnega izkustva v medkulturnem dialogu. Z vidika tujosti in drugačnosti se giblje med kulturami in zaznava kulturne vzorce hibridnosti. Razcepljenost lastnega jaza je ponazorjena z estetskim doživljanjem odtujenosti in dilemo med lastnim in tujim. Analiza filozofskih misli, vedenjskih vzorcev ter medosebne komunikacije v literarnem delu omogoča razumevanje tujosti, ki je ključnega pomena pri zavedanju lastne pripadnosti v kulturnem procesu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

22.12.2016

Kako citirati

Glišič, M. (2016). Konstrukcija kulturne tujosti v pripovedi Moravska noč Petra Handkeja. Vestnik Za Tuje Jezike, 8(1), 169–185. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.169-185

Številka

Rubrike

Književnost