Metodika raziskovanja medkulturne retorike, uporabljena za španščino kot tuji jezik

Avtorji

  • David Heredero Zorzo Zavod OUTJ

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.8.189-202

Ključne besede:

raziskovalne metode, medkulturna retorika, španščina kot tuji jezik, tertium comparationis, etnografska raziskava

Povzetek

Medkulturna retorika je disciplina, ki preučuje pisno izražanje med posamezniki iz različnih kultur. V anglosaksonskih znanstvenih krogih gre za izredno močno področje, še posebej v zvezi z angleščino kot drugim jezikom, kar pa ne velja za španščino kot tuji jezik. Medkulturna retorika je prispevala pomembne raziskovalne metode v uporabnem jezikoslovju. Zato smatramo, da lahko odpre zanimive perspektive tudi pri španščini kot tujem jeziku. V članki predstavljamo metodiko raziskovanja medkulturne retorike, ki temelji na uporabi različnih vrst korpusov za analizo besedilnih vrst, sledi osnovam tertium comparationis in uporablja tehnike etnografskih raziskav. Naš namen je pokazati uporabo te metodike za španščino kot tuji jezik in zasnovati možnosti za nadaljnje raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

22.12.2016

Kako citirati

Heredero Zorzo, D. (2016). Metodika raziskovanja medkulturne retorike, uporabljena za španščino kot tuji jezik. Vestnik Za Tuje Jezike, 8(1), 189–202. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.189-202

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov