Učinki pomenskega poučevanja španskega člena z vidika kognitivne slovnice: izsledki empirične raziskave

Avtorji

  • Gemma Santiago Alonso Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.8.235-248

Ključne besede:

člen, kognitivna slovnica, operativni model, pouk s procesiranjem informacij

Povzetek

Pričujoča raziskava se osredotoča na učinke pomenskega poučevanja španskega člena z vidika kognitivne slovnice z uporabo empirične raziskave. Njen osrednji cilj pa je zagotoviti učečim se operativni model za španski člen in v razumevanje usmerjen model poučevanja. Poleg tega želimo odpreti raziskovalno polje v smeri zagotavljanja spoznavnih orodij, ki bi učečim se v okviru eksplicitnega poučevanja španskega člena pomagala pri tvorjenju pomena v tujem jeziku, za kar se je zdel najprimernejši operativni model za španski člen, vzpostavljen na podlagi teoretskih okvirov kognitivne slovnice (Langacker 2008, Cifuentes Honrubia 1989 in López García 2005). Zato smo naredili operativni model za španski člen, vzpostavljen na podlagi teoretskih okvirov kognitivne slovnice (Ruiz Campillo 1998, Dirven y Radden 2007, Castañeda 2014, Montero 2014b in Santiago 2016) in oblikovali model poučevanja procesiranja, kot ga utemelji Van Patten (1993, 1996, 2002).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2016

Kako citirati

Santiago Alonso, G. (2016). Učinki pomenskega poučevanja španskega člena z vidika kognitivne slovnice: izsledki empirične raziskave. Vestnik Za Tuje Jezike, 8(1), 235–248. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.235-248

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov