Nikalne besede v primerjalnih strukturah v francoskem jeziku in njihovi ekvivalenti v srbskem jeziku

Avtorji

  • Ljubica Vlahović Univerza v Novem Sadu
  • Snežana Gudurić Univerza v Novem Sadu

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.9.9-24

Ključne besede:

kontrastivna analiza, primerjalne konstrukcije, korelativne strukture, francoščina, srbščina

Povzetek

V francoskih in srbskih primerjalnih konstrukcijah enakovrednosti in neenakovrednosti so nikalne besede razporejene glede na njihovo obliko, pomen in funkcijo.
Francoske nikalne besede – ne, ki ga v večini primerov dopolnjuje členek pas ali katera druga zanikana beseda, ter dvojni členek ni…ni – kot tudi srbske nikalne besede - nikalnica ne in dvojni členek ni…ni – se pojavljajo v glavnem stavku (ne pa tudi v odvisnem stavku) primerjalnih konstrukcij enakovrednosti in neenakovrednosti.
V primerjalnih konstrukcijah neenakovrednosti s trdilnim glavnim stavkom se francosko mašilo ne pojavlja v odvisnem stavku z glagolom, medtem ko se srbski ekvivalent nego ali no pojavlja kot konektor/veznik na začetku odvisnega stavka.
Nikalne besede v glavnem stavku primerjalnih konstrukcij enakovrednosti v francoščini dovoljujejo bolj svobodno izbiro: skrajšana oblika si lahko zamenja aussi, prav tako skrajšana oblika tant lahko zamenja autant; medtem ko je v srbščini možnost izbire zelo omejena: skrajšani tako (iz isto tako) ter skrajšani toliko (iz isto toliko) sta obvezna.
Samostojna beseda isto (ki se zlahka loči) krepi pomen enakovrednosti.
Francoske primerjalne konstrukcije neenakovrednosti z nikalnim glavnim stavkom imajo lahko odvisni stavek z ali brez mašila ne, medtem ko imajo njim enakovredne srbske konstrukcije vedno odvisni stavek z nego ali no, ki vsebuje mašilo ne.
Med francoskimi in srbskimi konstrukcijami obstaja pomenska in funkcijska enakovrednost, z nekaterimi skladenjskimi razlikami zaradi sistema teh dveh jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28. 12. 2017

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Vlahović, L., & Gudurić, S. (2017). Nikalne besede v primerjalnih strukturah v francoskem jeziku in njihovi ekvivalenti v srbskem jeziku. Vestnik Za Tuje Jezike, 9(1), 9-24. https://doi.org/10.4312/vestnik.9.9-24