Medkulturna retorika in akademski diskurz: Kontrastivna analiza uvodnih delov znanstvenih člankov slovenskih raziskovalcev, napisanih v španščini

Avtorji

  • David Heredero Zorzo Zavod OUTJ
  • Barbara Pihler Ciglič Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Gemma Santiago Alonso Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.9.83-106

Ključne besede:

medkulturna retorika, akademski diskurz, korpusna analiza, retorične poteze, uvodna poglavja v znanstvenih člankih

Povzetek

V pričujočem članku se predstavijo izsledki raziskave, ki na podlagi izhodišč medkulturne retorike proučuje sestavo znanstvenih člankov slovenskih raziskovalcev, napisanih v španščini. Študija, ki je sicer del širše zastavljene raziskave, se osredotoča na razčlembo retoričnih potez po modelu CARS (Swales 1990, 2004) v uvodnih poglavjih znanstvenih člankov. Predstavijo se tako kvantitativni kot kvalitativni izsledki, ki se nato primerjajo z rezultati razčlembe strukturno primerljivih znanstvenih člankov v španščini in v slovenščini, ki so jih napisali naravni govorci.
Osrednji cilj pričujoče raziskave je predstaviti razlike in podobnosti med akademskim diskurzom slovenskih in španskih raziskovalcev, identificirati kriterije izbire posameznih retoričnih elementov in opozoriti na potrebne didaktične aplikacije za razrešitev obstoječih strukturnih neskladij, predvsem z namenom, da bi znanstvena besedila v večji meri izpolnila pričakovanja svojih bralcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28. 12. 2017

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Heredero Zorzo, D., Pihler Ciglič, B., & Santiago Alonso, G. (2017). Medkulturna retorika in akademski diskurz: Kontrastivna analiza uvodnih delov znanstvenih člankov slovenskih raziskovalcev, napisanih v španščini. Vestnik Za Tuje Jezike, 9(1), 83-106. https://doi.org/10.4312/vestnik.9.83-106