Toponimsko popotovanje po Sloveniji na primeru nemškega turističnega vodnika

Avtorji

  • Mladen Rieger Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.10.113-132

Ključne besede:

toponimi, prevajanje imen, (ne)prevedljivost, turistični vodniki, realije

Povzetek

Dobrih 35 let po izdaji prvega in do danes edinega sistematičnega dela, posvečenega prevajanju slovenskih toponimov v nemščino, je treba na novo analizirati rabo kulturnospecifičnih izrazov v turističnih vodnikih po Sloveniji, primerjati rabo toponimov z dognanji prevodne stroke ter opozoriti na neustrezne prevodne rešitve. Izsledke take raziskave je mogoče s pridom uporabiti tudi pri izobraževanju študentov prevajalstva.
Toponimi so še bolj kot druge realije vezani na kraje in pokrajine; z njimi namreč skušamo poimenovati pojme, v katerih se prepletajo zgodovinske, kulturne in družbene niti tako kolektivnega kot tudi individualnega spomina. Torej bi bilo napačno pričakovati, da je gradnja in urejanje slovarja toponimov, če se le-ti pojavijo v prevodih ali tujejezičnih besedilih, zgolj naloga ciljnega jezika in kulture. V pričujočem prispevku skušam s pomočjo primerov analizirati neustrezne ali manj ustrezne prevodne rešitve, opozoriti na značilne težave in nakazati možne strategije pri prevajanju tujejezičnih toponimov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28.12.2018

Kako citirati

Rieger, M. (2018). Toponimsko popotovanje po Sloveniji na primeru nemškega turističnega vodnika. Vestnik Za Tuje Jezike, 10(1), 113–132. https://doi.org/10.4312/vestnik.10.113-132

Številka

Rubrike

Jezikoslovje