Preverjanje in ocenjevanje ustnih in pisnih jezikovnih kompetenc pri zgodnjem pouku tujega jezika

Avtorji

  • Saša Jazbec Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Brigita Kacjan Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.10.199-217

Ključne besede:

zgodnje učenje tujega jezika, preverjanje, ocenjevanje, instrument, ustne in pisne jezikovne kompetence

Povzetek

Zgodnje učenje tujega jezika je v večini evropskih držav postalo paradigma šolskega vsakdanjika. Medtem ko je bilo zgodnje učenje tujega jezika še pred desetletji označeno za sporno in diskutabilno, danes vemo, da ima bistveno več prednosti kot slabosti. Stroka pa še vedno razpravlja o relevantnih metodah, ki vodijo, upoštevajoč specifiko in okoliščine ter spremenljivke zgodnjega pouka tujega jezika (izhodiščni, ciljni jezik, trajanje pouka, število učencev itd.), k optimalnim rezultatom. Namen tega prispevka je obravnava pomembne teme v okviru zgodnjega učenja, to sta preverjanje in ocenjevanje kot obvezna dela zgodnjega učenja tujega jezika, katerih izvajanje je še posebno subtilno. V prispevku bodo predstavljeni in analizirani praktični primeri oz. instrumenti za ocenjevanje in preverjanje ustnih in pisnih jezikovnih kompetenc pri zgodnjem pouku tujega jezika, obenem pa bodo izpostavljene njihove prednosti in slabosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28.12.2018

Kako citirati

Jazbec, S., & Kacjan, B. (2018). Preverjanje in ocenjevanje ustnih in pisnih jezikovnih kompetenc pri zgodnjem pouku tujega jezika. Vestnik Za Tuje Jezike, 10(1), 199–217. https://doi.org/10.4312/vestnik.10.199-217

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov