Praksa ocenjevanja znanja pri tujem jeziku stroke v slovenskem visokošolskem prostoru

Avtorji

  • Polona Svetlin Gvardjančič Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.10.255-272

Ključne besede:

tuji jezik stroke, terciarno izobraževanje, praksa ocenjevanja znanja, alternativne oblike ocenjevanja znanja, učitelj tujega jezika stroke

Povzetek

Zanimanje za ocenjevanje znanja se je v zadnjih desetletjih povečalo, tako na področju terciarnega izobraževanja kot na področju tujih jezikov stroke. V teoretičnem delu smo osvetlili razloge za ta premik in opozorili na ključne teme, ki zanimajo raziskovalce na omenjenem področju. Z raziskavo smo opravili posnetek stanja pri ocenjevanju znanja tujega jezika stroke na visokošolskih ustanovah v Sloveniji. Rezultati potrjujejo osrednjo vlogo učitelja tujega jezika stroke pri vseh opravilih, ki zadevajo ocenjevanje znanja: odločanje o načinih, priprava testov in podelitev ocene. Praksa ocenjevanja znanja kaže na to, da učitelji v ocenjevanje znanja pozorno vključujejo teme, ki so relevantne za stroko, katere jezik predavajo, v izvedbenem delu pa sledijo trendom v pedagoški stroki, kar se odraža v uporabi različnih oblik ocenjevanja. Kljub temu, da se jim zdi primerno, da sami odločajo o ocenjevanju znanja, pa si želijo več sodelovanja in izmenjave izkušenj s kolegi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 12. 2018

Številka

Rubrika

Jeziki stroke

Kako citirati

Svetlin Gvardjančič, P. (2018). Praksa ocenjevanja znanja pri tujem jeziku stroke v slovenskem visokošolskem prostoru. Vestnik Za Tuje Jezike, 10(1), 255-272. https://doi.org/10.4312/vestnik.10.255-272