Studio [21]: Deutsch als Fremdsprache: das Deutschbuch B1

Avtorji

  • Mojca Leskovec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.10.297-300

Ključne besede:

Deutsch als Fremdsprache, as Deutschbuch B1

Povzetek

Pregledani učbenik z vajami in priloženim DVD-jem z e-učbenikom prenovljene učbeniške serije studio 21 za raven B1, izdan v letu 2015 in dostopen tudi v dveh zvezkih, smiselno dopolnjujejo dodatna gradiva za pouk ter samostojno delo v tiskani in digitalni obliki, in sicer avdio- in videozgoščenka k učbeniškim enotam, digitalni in tiskani priročnik za učitelja, vadnica s testi, dodatna jezikovna vadnica, žepnica z besediščem, dvojezični slovarji in aplikacije za učenje besedišča, kot tudi platforma Scook (https://www.scook.de/) s spletnimi gradivi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

3. 01. 2019

Številka

Rubrika

Recenzije

Kako citirati

Leskovec, M. (2019). Studio [21]: Deutsch als Fremdsprache: das Deutschbuch B1. Vestnik Za Tuje Jezike, 10(1), 297-300. https://doi.org/10.4312/vestnik.10.297-300