Nekatere težave mladih prevajalcev pri prevajanju strokovnih besedil – primeri napak v prevodih komercialnega besedila

Avtorji

  • Nadja Dobnik Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.7-28

Ključne besede:

analiza napak, didaktika prevajanja, jezik stroke, prevajanje komercialnih besedil, strokovno prevajanje

Povzetek

Prevajanje avtentičnih besedil s področja ekonomije in komercialnega poslovanja je pomemben del izobraževanja bodočih strokovnih prevajalcev. Prevajanje strokovnih besedil pomeni za večino študentov prevajalstva prvi odmik od splošnega in literarnega jezika in vstop na področje, na katerem nimajo osebnih izkušenj in kjer morajo zaupati virom in prevodnim rešitvam, ki so jim tuje in nepoznane. Didaktična funkcija prevajanja strokovnih besedil temelji na premišljeni izbiri avtentičnih besedil in sistematičnem pregledovanju in komentiranju napak v prevodih študentov. Na podlagi povratne informacije o napakah lahko študent ozavesti težavnost prenosa iz enega jezika v drugega, predvsem pa izkustveno spozna, da pri prevajanju poslovnih besedil ne gre le za vprašanje razumevanja, ampak predvsem potrpežljivega in natančnega iskanja pravih virov, razumevanja odnosov in konteksta ter natančnost pri izražanju v ciljnem jeziku. Članek predstavlja rezultate empirične raziskave, narejene na prevodih komercialnega besedila - Conditions de vente, ki so ga prevajali študenti enajstih generacij med letoma 1999/2000 in 2014/2015. Rezultati razkrivajo težave in napake na več ravneh, tako pri prevajanju komercialnih izrazov in frazemov, pri razumevanju in prevajanju skladenjskih struktur, kot tudi težave, značilne za študente in mlade prevajalce, od pomanjkanja splošne izobrazbe in neustreznega tvorjenja besedil v slovenščini do pomanjkanja vztrajnosti, natančnosti in motivacije za ustrezno izpeljavo prevoda.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Dobnik, N. (2019). Nekatere težave mladih prevajalcev pri prevajanju strokovnih besedil – primeri napak v prevodih komercialnega besedila. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 7-28. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.7-28