Izražanje časovnih razmerij v latinskih in grških Aci in Nci stavkih: nekaj novejših spoznanj in njihovi uporabni vidiki

Avtorji

  • Jerneja Kavčič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.29-47

Ključne besede:

klasični jeziki, AcI, NcI, preddobnost, stanjskost

Povzetek

Latinski in starogški stavki AcI in NcI izražajo težnjo po stanjskosti in so v tem smislu primerljivi z nedoločniškim polstavki v modernih jezikih (na primer v angleščini). Vzporednica med modernimi jeziki in staro grščino se nadalje kaže pri izražanju preddobnosti v obravnanih nedoločniških polstavkih: zdi se, da je v stari grščini to vlogo postopoma (od klasične dobe dalje) prevzemal infinitiv perfekta, kar je skladno z domnevo o istovetnosti med perfektom v grščini v omenjenem obdobju in v modernih jezikih, kakršna sta angleščina in nizozemščina (Haspelmath 1992). Razmere v grščini pa so posebne v tem smislu, da se v isti vlogi uporablja tudi infinitiv aorista (in redkeje, infinitiv prezenta) – pri čemer pa je raba omenjenih infinitivov v vlogi izražanja preddobnosti, kot se zdi, omejena na specifične, predvidljive kontekste. Eden od teh kontekstov je tako imenovani mitološko-zgodovinski stavčni tip, znotraj katerega se nadredni glagol govorjena ali mišljenja (praviloma) nanaša na čas govorjenja, medtem ko se infinitiv aorista, rabljen znotraj odvisnega nedoločniškega polstavka, nanaša na dogodek v povezavi z dobro znano mitološko ali zgodovinsko osebo (Kavčič, v tisku). Vse navedene težnje pri izražanju časovnih razmerij znotraj AcI in NcI stavkov dopolnjujejo tradicionalni pogled na te stavke v klasičnih jezikih in omogočajo izboljšavo didaktičnega procesa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kavčič, J. (2019). Izražanje časovnih razmerij v latinskih in grških Aci in Nci stavkih: nekaj novejših spoznanj in njihovi uporabni vidiki. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 29-47. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.29-47