Analiza napak tanzanijskih študentov pri določanju slovničnega spola v francoščini

Avtorji

  • Jonace Manyasa Univerza Dar es Salaam

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.65-86

Ključne besede:

analiza napak, vmesni jezik, slovnični spol, tuji jezik, ciljni jezik

Povzetek

Namen prispevka je analiza napak študentov pri določanju slovničnega spola v francoščini. V raziskavo so bili vključeni študenti, ki se francoščino učijo kot tuji jezik, obiskujejo pa eno od naslednjih tanzanijskih univerz: Univerzo v Dar es Salaamu (UDSM), Univerzo v Dodomi (UDOM), Visoko šolo za izobraževanje v Dar es Salaamu (DUCE) in Univerzo Makumira. Cilj prispevka je (i) prepoznati napake študentov pri določanju slovničnega spola, (ii) pojasniti vzroke zanje in (iii) predlagati ukrepe za njihovo odpravo. V raziskavo smo vključili 61 respondentov, katerih pisne sestavke v francoščini smo zbrali v korpusu. Raziskovalno delo smo zasnovali na metodi analize napak in na teoriji vmesnega jezika. Podatke smo analizirali kvantitativno in kvalitativno. Rezultati analize so pokazali, da študenti slovnični spol napačno določajo pri rabi določnega člena za moški spol (29,73 %), pri rabi določnega člena za ženski spol (24,32 %), pri rabi nedoločnega člena za moški spol (22,97 %), pri rabi nedoločnega člena za ženski spol (16,22 %) in pri rabi svojilnih pridevnikov (6,76 %). Izsledki raziskave kažejo, da tanzanijski študenti, ki se francoščino učijo kot tuji jezik, pri učenju jezikov potrebujejo pomoč. V prispevku so zato predstavljene tudi strategije, ki bi učitelje usmerjale pri nadaljnjem pedagoškem delu na tem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Analiza napak tanzanijskih študentov pri določanju slovničnega spola v francoščini. (2019). Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 65-86. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.65-86

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)