Vpliv načrtovanja na govorno hitrost in prekinitve govorne verige

Avtorji

  • Mirjana M. Kovač Univerza v Splitu
  • Gloria Vickov Univerza v Splitu

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.87-102

Ključne besede:

tekočnost govora, hitrost govora, prekinitev govorne verige, načrtovanje reševanja naloge, vodeno načrtovanje

Povzetek

V raziskavi smo s pomočjo merjenja časovnih spremenljivk poskušali ugotoviti, kako načrtovanje vpliva na tekočnost govora pri govorcih drugega jezika. Udeleženci raziskave so bili študenti, ki smo jih razdelili v dve skupini po 37 oseb. Obe skupini sta morali opisati niz slik, pri čemer je imela ena skupina 10 minut časa za načrtovanje, druga pa je nalogo reševala brez predhodnega načrtovanja. Vrednosti časovnih spremenljivk tekočnosti govora smo izmerili s pomočjo programa za analizo govora PRAAT. Tekočnost govora določamo glede na hitrost (tj. hitrost govora in izgovora) in prekinitve govorne verige (tj. povprečno trajanje in število premorov). Iz rezultatov raziskave je razvidno, da načrtovanje reševanja naloge ne vpliva na posamezne časovne spremenljivke. Ti rezultati so verjetno posledica zasnove izhodiščne naloge, ki je napeljevala k rabi pogostih leksemov, zato pri govorcih z dobrim jezikovnim znanjem ni vplivala na povečano zbranost. To se je odražalo tudi pri izražanju in izgovorjavi. Glede na opisane rezultate predlagamo preoblikovanje izhodiščne naloge, tako da bo načrtovanje reševanja naloge govorca vodilo k rabi manj pogostih vzorcev namesto besedišča, ki se uporablja v vsakdanjih situacijah. Na ta način bo priprava na nalogo kot pedagoško sredstvo dobila jasen cilj, saj bo poskušala aktivirati manj pogosto besedišče, hkrati pa bo spodbujala najvišjo stopnjo tekočnosti govora.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

M. Kovač, M., & Vickov, G. (2019). Vpliv načrtovanja na govorno hitrost in prekinitve govorne verige. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 87-102. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.87-102