Izgovorjava v tujem jeziku: pregled tehnik poučevanja

Avtorji

  • Anastazija Kirkova-Naskova Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.119-136

Ključne besede:

ponavljanje glasov, zaznavni trening, pouk fonetike, fonološka zavest, sporazumevalne dejavnosti

Povzetek

Pričujoči prispevek ponuja kritičen pregled tradicionalnih ter sodobnejših tehnik in dejavnosti, ki so namenjene vadenju izgovorjave in so obravnavane v znanstveni literaturi. V preteklih desetletjih so teoretični pristopi k poučevanju izgovorjave doživeli pomembne spremembe: če so se sprva osredotočali predvsem na natančno oblikovanje oz. izgovorjavo posameznih glasov, sta danes v središču njihovega zanimanja sporazumevalni pomen tekočega govora in njegova razumljivost. Ker je poučevanje izgovorjave v drugem jeziku zahtevno, se ga je treba lotiti sistematično. Prispevek ponuja razmislek o različnih odločitvah, ki jih morajo učitelji sprejeti pri izbiri vaj za izgovorjavo: izbrati morajo vrsto fonološke strukture, ki naj jo vaja obravnava, določiti način govora in strukturno raven govora, na katero naj se vaja osredotoča, odločiti se morajo za vrsto vaje, opredeliti stopnjo nadzora nad strukturo, ki je predmet posamezne vaje, in določiti kognitivne veščine, ki naj bi jih spodbujalo izvajanje določene vaje. Analiza znanstvene literature je pokazala, da so se tehnike poučevanja izgovorjave prilagodile različnim sodobnim smernicam. Tako tradicionalne dejavnosti, kot so samodejno ponavljanje glasov, zaznavni trening in pouk fonetike, sicer še vedno veljajo za učinkovite, vendar je več poudarka tudi na dejavnostih za razvijanje fonološke zavesti, na sporazumevalnih dejavnostih in na tehnikah, ki se opirajo na interdisciplinarni pristop.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30.12.2019

Kako citirati

Kirkova-Naskova, A. (2019). Izgovorjava v tujem jeziku: pregled tehnik poučevanja. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 119–136. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.119-136

Številka

Rubrike

Članki