Lažno prijateljstvo ali interference slovenskih učencev in učenk nemščine iz angleščine

Avtorji

  • Mojca Leskovec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.191-199

Ključne besede:

nemščina kot drugi tuji jezik, sporazumevalna zmožnost, raznojezičnost, transfer, interferenca

Povzetek

V Skupnem evropskem jezikovnem okviru predstavljeno izhodišče, da obstaja le ena sporazumevaln zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo, se kaže med drugim v raznojezični usmerjenosti kot enem izmed didaktično-metodičnih načel postmetodske dobe. Skladno z njim je pri učenju novega jezika priporočljivo izkoristiti poznavanje in znanje drugih jezikov. Jeziki, ki smo se jih učili, pa lahko na učenje nadaljnjega jezika vplivajo ne le pozitivno, temveč vendarle tudi negativno. Ta prispevek si zato postavlja cilj, na primeru slovenskih učencev in učenk nemščine kot drugega tujega jezika v gimnaziji prikazati interference iz angleščine kot njihovega večinskega prvega tujega jezika in nato obravnavati način vključevanja interferenc v pouk, da bi bil proces učenja tako lahko učinkovitejši in gospodarnejši. Predstavljeni so pojavi interferenc, ki jih je avtorica prispevka zbirala pri svojem večletnem pedagoškem delu v gimnazijskem programu. Pri tem so se najpogosteje pojavljale interference na semantični ravni, v manjšem obsegu pa tudi interference na morfološki in pravopisni ravni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Leskovec, M. (2019). Lažno prijateljstvo ali interference slovenskih učencev in učenk nemščine iz angleščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 191-199. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.191-199